Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Банківські операції

Комерційний банк як суб’єкт підприємницької діяльності. Максимальний розмір кредитного ризикуЗміст

1. Комерційний банк як фінансовий посередник і суб’єкт підприємницької діяльності 3
2. Класи рахунків бухгалтерського обліку комерційного банку. Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції 8
3. Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента 10
Список використаної літератури 17

Список використаної літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 20.09.2001 року №2740-III
2. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України” від 17.06.2004 року №280
3. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” від 28.08. 2001 року №368
4. Банківські операції: Підручник. 2-ге вид., випр. і доп. А. М. Мороз, М. І. Савлук, М Ф Пуховкіна та ін.;. - К.: КНЕУ, 2002. - 430 с
5. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. - К.: Знання, 2006. - 727 с.
6. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Знання, 2000.
7. Виноградова Т.Н. Банковские операции. - Ростов: Феникс, 2001. - 378 с.
8. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності. Підручник – К.: КНЕУ, 2005. 564 с.
9. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посібн. для студентів економ. спец. Вузів. - К.: Т-во "Знання" України, 1997
10. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 173 с.
11. Остапишин Т.П. Основи банківської справи: Курс лекцій. - К. МАУП, 1999
12. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. - К.: Лібра, 1998
13. Сухарський В.С. Ощадна справа. Основи теорії і практики: Навч. Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга, 2000
14. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційних банків. - К.: КДТЕУ, 1998. - 345 с.
15. Черкасов В.Е., Плотникова Л.А. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты. - М.: Метаинформ, 1995.
16. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: Инфра-М, 1995.
17. Білобловський С. Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - №3. - с. 30 – 31.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Комерційний банк як суб’єкт підприємницької діяльності. Максимальний розмір кредитного ризику" з предмету "Банківські операції". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 12:36. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 462 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали