Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Екологія

Екологічні фактори – складові природного середовищаЗміст

Вступ 3
1 Екологічні фактори – складові природного середовища 5
2 Біогенні фактори 11
3 Абіогенні фактори 18
Висновки 25
Перелік посилань 27

Вступ

Слово «Екологія» утворено від грецьких «oikos» - дім, житло, місце перебування і «logos» - вчення, наука.
Першим хто запропонував термін «екологія», був німецький біолог – еволюціоніст Ерист Геккель (1834 - 1919), який ввів цей термін в 1866 р., під екологією розумів суму знань про взаємовідношення тварини з навколишнім середовищем, перед усім – живими організмами, з якими вона контактує.
Зараз екологію розуміють як науку провзаємовідношення живих організмів з середовищем їх мешкання або науку про зпкони взаємодії органічних угруповань один з одним і навколишнім їх абіотичним середовищем.
Організм в середовищі свого існування перебуває під впливом екологвчних факторів. Екологічний фактор (ЕФ) – це будь-яка умова середовища, що прямо чи опосередковано впливає на організм протягом хоча б однієї з фаз його життя.
Усі ЕФ є мінливими, тому організми змушені весь час пристосовуватись до них.
Екологія йде своїми коріннями в біологію, але вона вже вийшла з цих рамок, і перебуває як самостійна дисципліна, яка пов’язує фізичні і біологічні явища і створює міст між природними і суспільними науками. В наш час екологія розпадається на низку наукових галузей і дисциплін, часом далеких від первинного розуміння екології як біологічної науки.
Базовим понняттям екологія є «середовище», «навколишнє середовище», «природне середовище», в які характеризується різноплановістю тлумачення: 1) середовище – сукупність всіх умов, що оточують річ, рослину, тварину чи людину і безпосередньо чи опосередковано впливають на них; 2) навколишнє середовище (НС) – сукупність абіотичного, біотичного і соціального середовища що разом справляють вплив на людину (біоту) та її життєдіяльність; 3) природне середовище – сукупність абіотичного біотичного і соціального середовища, що разом справляють вплив на людей.
Екологія набула практичного інтересу ще на зорі розвиткулюдства, бо кожний індивідум, щоб вижити, повинен був мати певні знання про оточуюче його середовище – сили природи, рослини і тварин.

Повна інформація про роботу

реферат "Екологічні фактори – складові природного середовища" з предмету "Екологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 13:07. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1061 та скачано 43 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали