Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Фінанси

Шпоргалки з фінансів підприємств (іспит)Уривки

1. Зміст та функції ФП.
Фінанси підприємств - це економічні відносини, що пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і викор-ням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі відтворення.У процесі відтворення фінанси п-ств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню властивість через такі функції:- формування фін-х ресурсів у процесі вир-чо-госп-ї д-сті;- розподіл та викор-ня фін-х ресурсів для забезп-ня операційної вир-чої та інвестиційної д-сті, для виконання своїх фін-х зобов'язань перед бюджетом, банками, господарюючими суб'єктами;-контроль за формуванням та викор-ням фін-х ресурсів у процесі відтворення.Обов'язковими передумовами ефективного функц-ня фінансів п-ств є:- різноманітність форм власності;- свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;- вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;- самофін-ня п-ємництва;- правове забезп-ня правил ек-ї поведінки всіх суб'єктів п-ємницької д-сті;- обмеження і регламентація держ-го втручання в д-сть п-ств.

2 (+3). Принципи організації ФП
1) жорстка централізація фін ресурсів; 2) фін планування; 3) формування фін резервів; 4)безумовне виконання фін зобов’язань перед держ; 5) комерційні розрах – це метод ведення господарювання, який полягає в постійному порівнювані витрат та результатів діяльн. Сфери прояву комерц розрах (осн складові): 1)самоокупність; 2)самофін-ня; 3)саморегулювання; 4)обов’язковість платежів.

3. Основи організації ФП.
В основу організації фінансів п-ств покладено комерційний розрахунок. За ринкової ек-ки госп-кий механізм саморозвитку базується на таких основних принципах: саморегул-ня, самоокупність та самофін-ня. Цим принципам відповідає комерційний розрахунок, тобто метод ведення госп-ня, що полягає в постійному порівнюванні (у грошовому вираженні) витрат та результатів д-сті. Його метою є одержання максимального прибутку за мінімальних витрат капіталу та мінімально можливого ризику. Питання про те, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, за ринкових умов для п-ств визначається основним орієнтиром - прибутком.Комерційний розрах-к справляє значний вплив на орг-цію фінансів п-ств. Він передбачає, що фінансові відносини п-ств регламентуються державою в основному ек-ми методами - з доп. важелів відповідної податкової, амортизаційної, валютної, протекціоністської політики. Збитки (в тім числі втрачена вигода), що їх зазнало п-во внаслідок виконання вказівок держ-х органів та посадових осіб, які суперечать чинному зак-ву, повинні бути відшкодовані відповідними органами.

4. Фінансова діяльність та зміст фін роботи.
Фін- д-сть-це с-ма викор-ня різних форм і методів для фін-го забезп-ня функц-ня п-ств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фін-ва робота, що забезпечує життєдіяльність п-ва, поліпшення її результатів.Фін-ву д-сть п-ва спрямовано на вирішення таких основних завдань:
- фін-ве забезпечення поточної вир-чо-госп-кої д-сті;- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;- виконання фін-х зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом,банками;-мобілізація фін-х ресурсів в обсязі,необхідному для фін-ня вир-чого й соц-го розвитку,збільшення власного капіталу;- контроль за ефективним, цільовим розподілом та викор-ням фін-х ресурсів.Фін-ва робота п-ва здійснюється за такими основними напрямками:-фін-ве прогноз-ня та планування;-аналіз та контроль вир-чо-госп-кої д-сті;-оперативна,поточна фін-во-ек-чна робота.

5. Зміст та завдання управління ФП.
Зміст фін-го менеджменту полягає в ефективному викор-ні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей п-ва. Фін-вий механізм п-ва - це с-ма упр-ня фінансами, призначена для орг-ції взаємодії фін-вих відносин і грошових фондів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його д-сті.Оптимальна взаємодія фін-х відносин досягається викор-ням усіх фін-х категорій (виручка, прибуток, амортизація, оборотні кошти, кредит, бюджет, податки), нормативів, різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фін-х важелів. До головних завдань фін-го менеджменту належать: виявлення фін-х джерел розвитку вир-ва; визначення ефективних напрямків інвестування фін-х ресурсів; раціоналізація операцій із цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фін-во-кредитною с-мою, суб'єктами господ-ня.Значення упр-ня фінансами п-ств полягає в такій орг-ції роботи фін-х служб, яка дає змогу залучати додаткові фін-ві ресурси на найвигідніших умовах, інвестувати їх із найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фін-вому ринку.

Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалки з фінансів підприємств (іспит)" з предмету "Фінанси". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 02:02. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 687 та скачано 73 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...