Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Фінанси

Теорія з фінансів підприємств на іспитУривки

1.Сутність та функції фінансів п-в.
Фінанси підприємств — це економічні відносини, що пов'язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб'єктів господарювання в процесі від¬творення.
У процесі відтворення фінанси підпр-в як економічна кате¬горія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню влас¬тивість через такі функції:
- формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-госпо¬дарської діяльності;
- розподіл та використання фін. ресурсів для забезпе¬чення операційної вир-ої та інвестиційної діяльності, для ви¬конання своїх фін. зобов'язань перед бюджетом, банками, господарюючими суб'єктами;
- контроль за формуванням та використанням фінансових ре¬сурсів у процесі відтворення.
Формування фін. ресурсів на підпр-вах відбуваєть¬ся під час формування статутного фонду, а також у процесі розпо¬ділу грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні фонди, використання доходів на формування резерв. фонду, фонду спожив. і фонду нако¬пичення.
Формування та використання фін. ресурсів на підприємст¬вах — це процес утворення грошових фондів для фін. за¬безпечення операційної та інвест. діяльності, виконання фі¬н. зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами госпо¬дарювання.
Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає з притаманної фінансам здатності об'єктивно відображати кількісні й вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, ро¬біт, послуг. Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов'язані з виконанням зобов'язань підприємств перед фінансово-кредитною системою та суб'єктами господарювання. Грошовий конт¬роль взаємовідносин між підприємствами та організаціями в процесі оплати поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт дає змогу негайно встановити, чи дотримано умови госп. угод.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

шпоргалка "Теорія з фінансів підприємств на іспит" з предмету "Фінанси". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 02:00. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 438 та скачано 52 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...