Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Політологія

Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думкиСписок використаної літератури

1. Столбов В. Правдивая и невероятная история города Макондо, рода Буэндиа и романа „Сто лет одиночества” // Гарсиа Маркес Г. Полковнику никто не пишет: Повесть: Сто лет одиночества: Роман. Пер. с исп. / Послесл. В. Столбова.—М.: Худож лит. 1990.—С. 461.
2. Тахо-Годи А. А. Греческая мифология.—М.: Искусство, 1989. — С. 11.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1955.—Т. 3. — С. 521.
4. Батыгин Г. С. Метаморфозы утопического сознания // Квинтэссенция: Филос. Альманах, 1991. — М.: Политиздат, 1992. — С. 268.
5. Замятин Е. Избранное. — М.: Издательство „Правда”, 1989. — С. 336 — 337.
6. Див.: Косолапов В. В. Методология социального прогнозирования — К.: Головное издательство издательского объединения „Вища школа”, 1981. — С. 15, 17.
7. Див.: Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2 (П — Я): Пер. с англ. — М.: Вече, АСТ, 1999. — C. 86.
8. Римский клуб // Теория и практика управления. — 2003.- № 3. — С. 3.
9. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. – М.: ООО „Издательство АСТ”, 2002. — С. 6 — 7.
10. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Пер. з англ. Л. Л. Лещенко.—К.: Основи, 1993. — С. 54 — 55.
11. Римский клуб... — С. 6 — 7.
12. Кремень Т. В. Історія створення, цілі та завдання Римського клубу // Практична філософія. — 2001.- № 3 (4). — С. 136.
13. Коельо Пауло. Алхімік / Пер. з португальської В. Морозова.—Львів: ВНТЛ — Класика, 2002. — С. 80.
14. Ракитов А. І. Наука ХХІ століття: глобальнні трансформації і перспектива // Науковий світ — 2002.- № 5. — С. 6.
15. www.politik.org.ua

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

реферат "Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки" з предмету "Політологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.08.2010 в 08:53. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 199 та скачано 24 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали