Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Кириченко О.А.Зміст

Розділ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 1. Теоретичні основи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
1.1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні
1.1.1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
1.2.1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності
1.3. Еволюція поглядів на управління зовнішньоекономічною діяльністю
1.3.1. Класичні концепції міжнародної торгівлі
1.3.2. Регулятивні теорії розвитку
1.3.3. Сучасні концепції міжнародної торгівлі
1.4. Функціональний та предметний підходи в менеджменті
1.5. Предмет і завдання курсу

Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 2. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.1. Основні види зовнішньоекономічної діяльності
2.1.1. Міжнародна торгівля
2.1.2. Міжнародний лізинг
2.1.3. Використання активів із-за кордону
2.1.4. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності
2.1.5. Міжнародні інвестиції
2.2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
2.3. Чинники управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.4. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.5. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності через посередників
2.6. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності
2.7. Ліцензування і франчайзинг

Глава 3. Управління персоналом
3.1. Сутність управління персоналом
3.1.1. Система управління персоналом
3.1.2. Стратегія управління персоналом
3.2. Структура управління персоналом
3.2.1. Планування персоналу
3.2.2. Підбір персоналу
3.2.3. Оцінювання персоналу
3.3. Навчання та підвищення кваліфікації
3.4. Атестація і ротація кадрів
3.5. Мотивація персоналу
3.6. Соціальне партнерство

Глава 4. Основи маркетингової діяльності
4.1. Маркетингова діяльність
4.1.1. Сутність маркетингу
4.1.2. План маркетингу
4.2. Особливості міжнародного маркетингу
4.3. Інструментарій маркетингу
4.4. Організаційна структура маркетингової діяльності
4.5. Технологія маркетингової діяльності

Розділ III. ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 5. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
5.1. Стратегія у зовнішньоекономічній діяльності
5.2. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності
5.3. Стратегічне планування
5.3.1. Зміст і послідовність стратегічного планування
5.3.2. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку
5.3.3. Процес стратегічного планування
5.3.4. Місія і цілі організації
5.3.5. Аналіз зовнішнього середовища
5.3.6. Аналіз сильних і слабких сторін організації
5.4. Розробка базової стратегії
5.4.1. Антидемпінгові розслідування
5.5. Стратегія експорту
5.6. Стратегія імпорту
5.7. Глобальна стратегія
5.8. Стратегічний контроль

Глава 6. Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
6.1. Сутність фінансового менеджменту
6.2. Міжнародні розрахунки
6.2.1. Банківський переказ
6.2.2. Чеки у зовнішній торгівлі
6.2.3. Вексель
6.3. Міжнародні валютні ринки
6.4. Фінансування зовнішньої торгівлі
6.5. Ризики у міжнародних розрахунках

Глава 7. Менеджмент у міжнародних корпораціях
7.1. Транснаціональні корпорації
7.2. Особливості функцій менеджменту і планування в міжнародних корпораціях
7.2.1. Планування в ТНК
7.3. Прийняття управлінських рішень у транснаціональних компаніях
7.4. Організаційна структура міжнародних корпорацій і культура їх діяльності
7.5. Управління персоналом у міжнародних компаніях
7.6. Керівництво, комунікації і контроль у транснаціональних корпораціях

Глава 8. Міжнародна логістика
8.1. Поняття логістики: сутність і значення
8.2. Концепція і структура логістики
8.3. Логістична система як складова менеджменту
8.4. Створення міжнародних логістичних систем

Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО

Глава 9. Юридичний характер менеджменту. Право і менеджмент

Глава 10. Види підприємництва в зовнішньоекономічній діяльності
10.1. Форма і організація підприємств
10.2. Фізичні особи
10.3. Юридичні особи
10.3.1. Товариства
10.3.2. Товариства з обмеженою відповідальністю. Акціонерні товариства
10.3.3. Інші об'єднання
10.4. Державні торгові підприємства
10.5. Представництва і агентства підприємств

Глава 11. Види міжнародних угод торгового характеру
11.1. Купівля-продаж товару
11.1.1. Укладання договору
11.1 .2. Виконання зобов'язань за договором
11.1.3. Наслідки невиконання договору
11.1.4. Неможливість виконання
1 .2. Міжнародні транспортні перевезення
1 .3. Страхування
1 .4. Платіж. Правові основи здійснення платежу
11.5. Гарантії і фінансування купівлі-цродажу
11.6. Зберігання товару на складі
11.7. Товарообмін. Бартер
11.8. Передача технології. Захист інтелектуальної власності
11.9. Торгівля послугами
11.9.1. Фінансові і банківські відносини
11.9.2. Страхові підприємства
11.9.3. Юридичні й бухгалтерські послуги
11.9.4. Транспортні послуги
11.9.5. Телекомунікації
11.9.6. Будівництво
11.9.7. Гірнича справа
11.10. Інвестиції

Глава 12. Вирішення міжнародних комерційних спорів
12.1. Переговори
12.2. Суд
12.3. Третейський суд
12.4. Виконання іноземних судових рішень

Розділ V. СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Глава 13. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю
13.1. Роль права і держави. Обмеження влади держави
13.2. Регулювання імпорту
13.2.1. Цілі обмеження імпорту
13.2.2. Засоби обмеження імпорту
13.2.3. Міжнародні зусилля щодо зменшення нетарифних обмежень імпорту
13.2.4. Кількісні обмеження, квоти і ліцензування імпорту
13.2.5. Державні закупки
13.2.6. Стандарти на товари
13.2.7. Митні процедури
13.2.8. Захист вітчизняних виробників від імпорту
13.2.9. Обмеження імпорту. Фінансовий контроль
13.3. Регулювання експорту
13.3.1. Ситуація у світі
13.3.2. Регулювання експорту в Україні
13.4. Регулювання інвестування. Передача технологій
13.5. Створення закордонних підприємств і представництв
13.6. Регулювання торгівлі послугами

Глава 14. Міжнародний розвиток торгових відносин
14.1. Найважливіші міжнародні угоди
14.1.1. Конвенція ЮНСІТРАЛ про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
14.1.2. Міжнародні правила перевезення товарів
14.1.3. Конвенції про платежі
14.2. Головні міжнародні організації
14.2.1. Світова організація торгівлі
14.2.2. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк
14.2.3. Організація економічного співробітництва і розвитку
14.2.4. Європейський Союз
14.2.5. МЕРКОСУР
14.2.6. Андський пакт
14.2.7. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН)
14.2.8. Карибський спільний ринок (КАРІКОМ)
14.2.9. Європейський банк реконструкції та розвитку
14.2.10. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)
14.2.11. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД)
14.2.12. ГУУАМ
14.2.13. Організація Чорноморського економічного співробітництва
14.2.14. Співдружність Незалежних Держав

Глава 15. Зовнішньоекономічні відносини України
15.1. Формування відкритої економіки
15.2. Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі
15.3. Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії
15.4. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики

Глава 16. Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз і приєднання до ГАТТ/СОТ
16.1. Лібералізація міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ і СОТ
16.2. Процес інтеграції України в ЄС
16.3. Митний союз і зони вільної торгівлі

Повна інформація про роботу

електронна книга "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Кириченко О.А." з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.07.2010 в 17:27. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1037 та скачано 53 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали