Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Договори пропорційного перестрахування та їх види

Всі договори можна поділити на дві основні групи, що різняться системою розподілу ризиків між пе¬рестрахувальником і перестраховиком:
- пропорційна форма
- непропорційна форма
Пропорційна форма перестрахування передбачає часткову участь сторін у розподілі відповідальності. Відповідно до узгодженої частки участі в договорі між сторонами розподіляються страхові премії і збитки.
У пропорційному перестрахуванні розрізняють:
– квотний договір перестрахування,
– договір ексцедента суми
– квотно-ексцедентний до¬говір.
Згідно з квотним договором перестрахування перестрахувальник зобов'язується передавати перестраховикові частку в усіх ризиках пев¬ного виду, а перестраховик зобов'язується приймати її. Частка участі в перестрахуванні може бути подана у відсотках від страхової суми або в абсолютному вираженні. Перестраховик має право встановлювати ліміти відповідальності за договором.
Наприклад, перстрахувальник має договір з квотою 80 %. Ліміт відповідальності перестраховика згідно з договором встановлено в 300 тис. ум. од. Якщо перестраховується ризик в 100 тис. ум. од., влас¬не утримання становить 20 тис. ум. од., частка перестраховика – 80 тис. ум. од. Ризик в 400 тис. ум. од. розподіляється так: цедент – 80 тис. ум. од., перестраховик – 320 тис. ум. од. Але ліміт перестра¬ховика за договором дорівнює 300 тис. ум. од., який він І приймає (20 тис. ум. од. лишилося за межами квотного договору).
Переваги квотного договору:
• на власному утриманні страховика лишається така частина відповідальності, яка повністю відбиває його фінансові можливості;
• квотний договір не потребує великих витрат з його обслугову¬вання;
Квотне перестрахування широко використовується тоді, коли йдеться про страхування цивільної відповідальності власників транс¬портних засобів.
Недолік квотного перестрахування:
• за догово¬ром передаються всі ризики – великі і малі. Коли б цедент мав змогу утримувати на своїй відповідальності малі ризики, у нього була б можливість залишати за собою і певні частки страхової премії;
• страховик не має захисту від ефекту кумуляції ризиків, пов'язаного з одним і тим самим страховим випадком.
Дого¬вір ексцедента суми передбачає передавання цедентом обумовленої частини ризиків понад власне утримання, тобто цедент несе відпові¬дальність за всіма ризиками у розмірі страхової суми, що менша або дорівнює власному утриманню, а перестраховик – за всіма ризиками, де страхова сума перевищує розмір власного утримання цедента.
Ексцедент за договором – це величина, кратна власному утри¬манню цедента. Сума ексцедента виражається в кілька разів збільше¬ним розміром власного утримання. Власне утримання на певному рівні в ексцедентному перестрахуванні називають лінією (часткою). Місткість ексцедентного договору складається із суми власного утримання цедента і покриття перестраховика.
Для покриття всього ризику буває недостатньо одного ексцедент¬ного договору, тому крім договору першого ексцедента укладаються договори другого, третього і наступних ексцедентів.
Перевага ексцедентного перестрахування:
• можливість компанії-цедента встановлювати ліміт власного ут¬римання з урахуванням свого фінансового становища;
Недолік ексцедентного договору:
• витрати з обслуго¬вування ексцедентних договорів значно вищі, ніж з обслуговування квотних договорів через необхідність обробки кож¬ного ризику;.
• потенційно існує можливість передавання перестраховикам більш небезпечних ризиків при диференційованому власному утриманні.
Ексцедентне перестрахування найчастіше застосовується у страху¬ванні від вогню, нещасних випадків, а також у страхуванні життя.
Квотно-ексцедентний договір передбачає встанов¬лення ексцедента залежно від визначеної частки (квоти) власного ут¬римання, а понад рівень утримання використовується ексцедент – ліміт відповідальності перестраховиків, що фіксується в абсолютному вираженні.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

конспект "Договори пропорційного перестрахування та їх види" з предмету "Страхування" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: пропорційного, перестрахування, договори, види. Робота опублікована 18.09.2010 в 16:23 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 622 та скачано 21 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?