Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Загальні закономірності виникнення держави та праваЗміст

Вступ 4
1 Передумови виникнення держави та права 7
1.1 Економічні передумови виникнення держави та права 9
1.2 Політичні передумови виникнення держави та права 11
1.3 Духовні передумови виникнення держави та права 12
2 Шляхи формування держави та права у різних народів 13
2.1 Східний (азіатський) шлях виникнення держави 13
2.2 Західний шлях виникнення держави 16
3 Основні теорії виникнення держави та права 20
Загальні висновки 27
Література 31

Вступ

В мисленні юриста-професіонала повинен бути органічно присутній історизм, тобто такий підхід до тактичних складів і законів, з якими він має справу, що забезпечує врахування у фактах дійсності не лише сучасного, але й їх минулого стану. Юристам, як правило, доводиться мати справу зі складними фактами дійсності, які до того ж інколи мають суперечний характер. Щоб досконало розібратися в цих фактах, потрібно з’ясувати: як вони виникли, чим це було зумовлено, які етапи пройшли ці факти в процесі їх розвитку. З точки зору розвитку згаданих фактів, ми можемо робити висновок, чим вони є, і відповідно дати їм належну юридичну кваліфікацію.
Необхідність звернення до минулого державно-правових інститутів поставала в різних країнах і в різні часи. Ось чому історія держави та права займає почесне місце в суспільних науках.
Минуле державно-правових інститутів завжди відігравало помітну роль у соціальній та національній свідомості народу. Його призначення полягало в тому, щоб розуміти сучасне та передбачити майбутнє. Історичне поле завжди було серйозним об’єктом наукового пізнання юристів. Багато історичних досліджень стало фундаментом побудови та розвитку серйозних теоретичних концепцій в науці права і держави. Наука, необхідним рівнем якої є теорія, починається там, де людський розум починає оволодівати закономірностями, які притаманні розвитку предмета пізнання.
Ці ж закономірності доступні тільки за умови історичного підходу до фактів, тобто теорія держави і права як наукове знання за своєю глибокою природою є історичною.
Історичний досвід розвитку держави та права спрацьовує на майбутнє, оскільки в цьому досвіді втілюються закономірності розвитку складних суспільно-політичних юридичних явищ. Слід взяти до уваги й те, що будь-які зміни в державі та в юридичних законах мають передумовами їх попереднє усвідомлення людьми, тобто ці зміни відображають перш за все в людському їх розумінні, у ставленні людей до соціально-політичного та юридичного їх оточення. Це ставлення складається з врахування не лише сучасного, але й минулого. Юридична дійсність завжди формується через людське усвідомлення. Йдеться тут водночас про історичну дійсність, минулий розвиток держави та права, який впливає на їх сучасний і майбутній стан. Минуле утримує в собі той рішучий потенціал, який нерідко визначає актуальні зміни в державі і законодавстві.
Вивчення процесу походження держави і права має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їхні особливості і риси, дозволяє чіткіше визначити всі властиві їм функції — основні напрямки їхньої діяльності, точніше установити їхнє місце і роль у житті суспільства і політичній системи.
Наприклад, спосіб чи форма виникнення нових держав і правових систем на місці старих має важливе значення в морально-політичному і соціальному плані як основа для формування законів і їхнього добровільного дотримання. У залежності від того, як, яким образом формується нова держава — створюється вона, скажемо, шляхом завоювання одних народів іншими, чи утвориться вона в результаті звільнення народів і країн від колоніальної залежності, від цього вона здобуває в момент утворення далеко не однакову соціальну і морально-політичну основу для свого існування і функціонування, а значить і, відповідно, далеко нерівнозначну базу для своєї правотворчої і правозастосувальної діяльності.
Отже, щоб глибоко і всебічно зрозуміти сутність і особливості існуючих нині держав і правових систем, а також спробувати виявити історичні тенденції їхнього розвитку в майбутньому, необхідно насамперед вивчити, як ці держави виникають, який шлях вони проходять і чим вони стають зараз.
Розкриттю питання про походження держави і права і присвячена ця робота.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Загальні закономірності виникнення держави та права" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.10.2010 в 20:06. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1086 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...