Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Депозитна політика приватного акціонерного товариства «ПриватБанк»Зміст

Вступ
1. Нормативно-правовi акти, що регулюють порядок роботи з депозитними вкладами
2. Різновиди депозитних вкладів ПАТ «ПриватБанк»
3. Порядок відкриття і оформлення депозитних вкладів в ПАТ «ПриватБанк»
Висновок
Список використаних джерел інформації

Вступ

Сталий розвиток вітчизняної економіки як на макро-, так і на мікрорівні залежить від прогресу в банківській системі і, перш за все, від її здатності генерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. У даний час характер банківських ресурсів зазнає істотних змін. Це пояснюється тим, що, по-перше, значно змінився загальнодержавний фонд банківських пасивів. По-друге, створення підприємств і організацій з різними формами власності приводить до виникнення нових власників тимчасово вільних коштів. Це сприяє формуванню ринку кредитних ресурсів, що органічно входить до системи грошових відносин.
Формування ресурсної бази у процесі здійснення банками пасивних операцій історично відіграло первинну і визначальну роль відносно до його активних операцій. Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість функціонування кредитної організації. Ефективне управління пасивами потребує здійснення науково обґрунтованої депозитної політики. Специфіка даної сфери діяльності полягає у тому, що стосовно пасивних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато більше, ніж до позичальників.
Питанням формування депозитної політики в Україні до останнього часу не приділялося належної уваги. Це пов'язано з тим, що попит на банківські послуги значно перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність дешевих ресурсів – усі ці умови забезпечували високу норму прибутку банківських операцій, змінюючи саму природу їх ризику. А наявність ринку міжбанківського кредитування, що добре виконує функцію рефінансування "довгих" операцій, дозволяла банкам підтримувати прийнятну структуру залучених коштів.
Обрана мною тема реферату розкриває депозитну політику банківської установи, де я проходжу практику, а саме Приватного Акціонерного Товариства «ПриватБанк». Капітал ”ПриватБанку” — 8 мільярдів гривень. Цьогоріч депозитний портфель ”Приватбанку” виріс на третину, 5 мільярдів гривень. Депозити підприємств зросли на 2,5 мільярда. Цього достатньо для підтримки програм споживчого кредитування.
Існуючі в нашому банку типові вклади можна таким чином віднести до різних груп вкладів:
Строкові:
- депозитний вклад «Стандарт»;
- вклад Стандарт із щомісячною виплатою процентів;
- строковий депозитний вклад (КОМБІ, строковий пенсійний);
- Мультивалютний вклад
- Золота гривня
До запитання:
- вклад до запитання;
- поточний рахунок фізичної особи;
- Приват-вклад.
Ощадні:
накопичувальний депозитний вклад (Копилка, Копилка дітям, Пенсійний накопичувальний).

Список використаних джерел інформації

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність".
2. "Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", затверджене постановою Правління НБУ N 516 від 03.12.2003 р.)
3. "Інструкція про касові операції в банках України", в редакції, затвердженій Постановою НБУ від 14.08.2003 № 337, із змінами і доповненнями.
4. "Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземній валюті" затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N 492.
5. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням фізичних осіб та на користь фізичних осіб, затверджені Постановою НБУ №486 від 14.10.2004 р.
6. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджене Постановою НБУ №127 від 18.03.1999 р. із змінами і доповненнями.
7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою НБУ №22 від 21.01.2004р.
8. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб".
9. "Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", затвердженою Постановою НБУ № 516 від 03.12.2003 р., зі змінами, внесеними Постановою НБУ № 437 від 15.09.2004 р.
10. "Керівництвом по депозитним процедурам фізичних осіб" ПриватБанку.
11. Васюренко О.В. Депозиты как основной источник привлечения средств коммерческими банками // Фінанси України. - 2006. - № 11 - С. 88-92
12. Дмитриева Е.А. Депозитные операции в системе услуг коммерческого банка: проблемы их эффективности // Банківська справа. - 2005. - № 2 - С. 18-23.
13. Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку // Банківська справа. - 2006. - № 3 - С. 40-41.
Повна інформація про роботу

реферат "Депозитна політика приватного акціонерного товариства «ПриватБанк»" з предмету "фінансовий менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2011 в 19:45. Автором даного матеріалу є Леся. З моменту опублікування роботи її переглянуто 638 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Леся...

реферат абсолютно унікальний, написано студентом-практикантом


Подібні матеріали