Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Проект розбудови знімальної геодезичної мережі та кадастрове зніманняПовна назва роботи: Проект розбудови знімальної геодезичної мережі та кадастрового знімання з метою підготовки проекту відведення її в довгострокову оренду строком на 10 років

Зміст

Завдання на розробку дипломного проекту
Визначення термінів...
Вступ..
Аналітичний огляд літератури.
Розділ 1. Загальні відомості про об’єкт...
1.1.Фізико-географічна характеристика району робіт..
1.2.Топографо-геодезична вивченість району робіт.
1.3.Нормативні документи щодо проведення робіт..
Розділ 2. Розробка проекту планової знімальної геодезичної мережі
2.1. Підготовчі роботи..
2.2. Побудова планової знімальної основи та вибір масштабу знімання
Розділ 3. Створення знімальної геодезичної мережі та проведення знімальних робіт ....
3.1.Рекогностування та закладання центрів геодезичних пунктів та межових знаків..
3.2.Прилади для польових вимірювань..
3.3.Геодезичні мережі згущення.
3.4.Знімальна геодезична мережа...
3.5.Розвиток знімальних мереж теодолітними ходами.
3.6.Обробка даних геодезичних вимірювань...
3.7. Теодолітна горизонтальна (кадастрова зйомка). ..
3.8.Камеральна обробка теодолітної зйомки.
3.9.Створення цифрових та електронних топопланів
Розділ 4. Проект відведення. Технічна документація. Перенесення проекту в натуру..
4.1.Проект відведення. Технічна документація....
4.2. Перенесення проекту в натуру.
Розділ 5. Планування та економіка робіт..
Розділ 6. Охорона праці.
Висновки та пропозиції.
Список використаної літератури
Додатки
Графічні матеріали:
Схема знімальної мережі;
Кадастровий план меж земельної ділянки;
Креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру.

Реферат

Тема дипломного проекту – “Проект розбудови знімальної геодезичної мережі та кадастрового знімання з метою підготовки проекту відведення її в довгострокову оренду строком на 10 років.”
При написанні дипломного проекту використано 11 джерел наукової та методичної літератури, законодавчі і нормативні акти України, методичні інстукції, керівні матеріали щодо здійснення топографо-геодезчних та землевпорядних робіт.
Текстова частина проекту включає визначення термінів, вступ, огляд літератури та 6 розділів: 1.Загальні відомості про об'єкт; 2.Розробка проекту планової знімальної геодезичної мережі; 3.Створення знімальної геодезичної мережі та проведення знімальних робіт; 4.Проект відведення. Технічна документація. Перенесення проекту в натуру; 5.Планування та економіка робіт; 6.Охорона праці. Завершується текстова частина висновками і пропозиціями, списком використаної літератури та додатками.
Графічна частина проекту складається з наступних матеріалів: 1.Схема знімальної мережі; 2.Кадастровий план меж земельної ділянки; 3.Креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру.
В дипломному проекті приведено науково, законодавчо і нормативно обгрунтований комплекс топографо-геодезичних та землевпорядних робіт зі створення планової знімальної геодезичної мережі, знімання земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду. За результатами проведених робіт передбачено розробку знімальні мережі, кадастрову зйомку, складання кадастрового плану, розглянуто проект відведення та технічна документація і визначено вартість топографо-геодезичних робіт.

Список використаної літератури

1. Неумывакин Ю.К., Перский М.И. Геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ. Справочное пособие. – М.: Картгеоцентр – Геоиздат, 1996.-185с.
2. Маслов А.В. Геодезические работы при землеустройстве. Учеб. пособие. – М.: Недра, 1990. – 215с.
3. Гетьман А.П. Земельный кодекс. Коментарий. – Х.:Одиссей, 2002. – 600с.
4. Беженарь А.М. Земельное право Украины. Учебн. пособие. – К.: Истина, 2002. – 496с.ºº
5. С.Н.Волков. Землеустроительное проектирование. Учеб.пособие. – М.: Колос, 1998. – 632с.
6. Чуприн А.И. AutoCAD2002. Лекции упражнения. – СПб: ДиаСофтЮП, 2002. – 784с
7. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою. Навч. Посібник. – Київ: ТОВ «ЦЗРУ», 2000. – 55.
8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Главное управление геодезии и картографи. – Москва «Недра» 1989.
9. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, та 1:500. ГКНТА-2.04-02-98. Головне управління геодезії, картографії та кадастру України. Київ 1999.
10. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, 15червня 2001р. №97/298/124. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001р. за №579/5770.
11. В.М. Голубкин, Н.И.Соколов, И.М.Палехин, М.И.Соффер. Геодезія.Учеб. пособие. «Недра», 1985.
Повна інформація про роботу

дипломна робота "Проект розбудови знімальної геодезичної мережі та кадастрове знімання" з предмету "геодезія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.09.2011 в 15:31. Автором даного матеріалу є Саша. З моменту опублікування роботи її переглянуто 699 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Саша...

Дипломний проект виконано якісно, детально розкрито всі питання, завдання виконано на 5