Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Аналіз, оцінка демографічної ситуаціїВступ

Населення, його соціальне самопочуття та розвиток є визначальною ознакою суспільства, основою могутності держави. Тому демографічна сфера завжди є об'єктом пильної уваги політиків та громадськості. В Україні сучасна демографічна ситуація викликає занепокоєння. Скорочення чисельності населення, зниження тривалості життя і народжуваності, від'ємне сальдо міграції стали характерними ознаками демографічної ситуації.
Перша та друга світові війни, три голодомори (1921, 1932-1933, 1947 рр.), форсована індустріалізація, примусова колективізація, масові репресії 30-50-х рр., Чорнобильська катастрофа, затяжна системна криза 90-х рр. вкрай негативно вплинули на нормальний процес демографічної трансформації, призвели до помітних деформацій складу населення. У поєднанні зі зниженням народжуваності це обумовило вичерпання демографічного потенціалу, що врешті-решт призвело до високого рівня старіння і депопуляції. На сьогоднішній день в Україні проживає 46 млн. осіб. А за прогнозами дослідників в найближчі 10 років проживатиме 40 млн. Україна належить до країн з першим типом відновлення населення, який характеризується низькими показниками народжуваності, смертності і незначним природним приростом населення.
Також повільно знижується середня тривалість життя жителів України. За останні 8 років знизилась тривалість життя: у чоловіків на 5 років, у жінок на 4 роки. За тривалістю життя Україна посідає 120 місце у світі. Досить висока в Україні дитяча смертність – кожна десята дитина помирає у віці до одного року. Кількість дітей і підлітків в державі таке саме, як і людей похилого віку.
За деякими оцінками, сучасна Україна без свідомого і цілеспрямованого винищування її населення налічувала б щонайменше 100 млн жителів, тобто вдвічі більше, ніж тепер.
У комплексі передумов розміщення продуктивних сил демографічні сили є найважливішою складовою частиною, тому що трудові ресурси - це головна продуктивна сила. Населення - не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхній споживач.

Висновок

Отже, демографічна ситуація в Україні знаходиться в дуже тяжкому стані. Порівняно з показниками 1991 року чисельність населення зменшилась більше ніж на 6 млн. мешканців. На це вплинуло багато факторів: екологічні, соціальні, психологічні, економічні.
Необхідно відмітити, що регіональні системи розселення відіграють винятково важливу роль у формуванні національної системи і формуванні виробничих сил України. Вони характеризуються територіальними відмінностями історичного, соціального, політичного та економічного розвитку.
Завдяки особливостям природних умов та ресурсів в Україні сформувалися чітко виражені територіально-виробничі комплекси, які стали основою формування економічних регіонів і відповідних систем розселення з інтенсивними внутрішньосистемними економічними зв'язками.
Однією з причин погіршення демографічної ситуації безробіття. Елітні прошарки населення, на користь яких перерозподіляється сьогодні національний доход, не можуть сформувати достатнього попиту на предмети масового споживання вітчизняного виробництва, що сприяє безробіттю.
Розвиток безробіття в Україні на сучасному етапі істотно відрізняється від загальносвітових закономірностей. При різкому скороченні обсягів виробництва (більш ніж удвічі) рівень безробіття з урахуванням незареєстрованих безробітних у 1995 році не перевищував 10%3. При цьому рівень безробіття в сільській місцевості вище, ніж у містах.
Також на демографічну ситуацію в Україні значний вплив надають міграції. Імміграційні процеси в Україні останніми роками пов'язані також з поверненням репресованих народів і військовослужбовців, з переміщенням біженців із зон озброєних конфліктів в колишній Югославії, Чечні.
Але окрім своєї етнічної території, українці розсіяні по різних країнах світу і утворюють українську діаспору в Росії, США і Канаді; українці є в Австралії, країнах Південної Америки і ін.
Повна інформація про роботу

реферат "Аналіз, оцінка демографічної ситуації" з предмету "РПС". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 23.11.2011 в 02:01. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 698 та скачано 92 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали