Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби).Зміст

Вступ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
1.1.Вплив маркетингового середовища на функціонування підприємства
1.2.Загальна концепція маркетингової інформаційної системи
1.3. Теоретичні основи техніки маркетингового дослідження

Розділ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ «МАНЕВР» НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
2.1 Дослідження ринку кондитерських виробів в Україні
2.2. Аналіз господарської діяльності ТзОВ «Маневр»
2.3. Аналіз комплексу маркетингу ТзОВ «Маневр»

Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЗОВ «МАНЕВР»
3.1. Рекомендації щодо покращення маркетингової інформаційної системи ТзОВ «Маневр»
3.2. Врахування змін у факторах маркетингового середовища у процесі удосконалення маркетингової інформаційної системи
3.3. Дослідження поведінки організацій-споживачів при купівлі кондитерської продукції

ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ


ВСТУП

Хотите скрыть ревизионный люк? Выбрать и купить ревизионные люки под плитку можно прямо сейчас, приехав в офис или договорившись об отправки перевозчиком. Стандартные размеры ревизионных люков представлены в таблице.
Маркетингова діяльність сучасного підприємства характеризується необхідністю проводити аналіз великого об'єму інформації. Своєчасно аналізувати маркетингову інформацію без застосування інформаційних технологій неможливо. В першу чергу це викликано тим, що скоротилися терміни технологічного процесу з випуску товарів. З іншої сторони, загострення конкуренції та скорочення термінів розробки товарів-аналогів потребує швидких точних дій.
Застосування інформаційних технологій традиційно почалося з автоматизації внутрішнього середовища компанії та аналізу поточного стану запасів сировини, комплектуючих та готової продукції. Пізніше маркетингові інформаційні системи дозволяли прогнозувати збут продукції та розраховувати вартість різних варіантів поставок сировини постачальниками.
В сучасному інформаційно-орієнтованому суспільстві оперативний доступ менеджерів компанії до відомостей про ринкову ситуацію є очевидною конкурентною перевагою. Маркетингова інформаційна система (МІС) - це сукупність програмного та апаратного забезпечення, застосування якого спрямоване на отримання необхідної маркетингової інформації для прийняття правильного рішення.
Програмне забезпечення та інтегровані системи є засобами обробки даних, а інформація та методики її аналізу формують тип МІС.
Інформація та методи обробки даних є головними складовими маркетингової інформаційної системи. Перед впровадженням МІС необхідно визначити перелік рішень, які будуть вирішуватись на основі даних, які будуть з неї отримуватись. Після цього необхідно визначити які методики забезпечують допустиму точність прогнозування при найменшій кількості даних, що потрібно буде вводити в базу даних. Зазначимо, сучасні інформаційні та комунікаційні технології дозволяють не тільки проводити гнучке встановлення ціни, але і рахувати кількість відвідувачів магазину.
Впровадження інформаційних систем провадиться з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності фірми за рахунок не тільки опрацювання і збереження рутинної інформації, автоматизації конторських робіт, але і за рахунок принципово нових методів управління, заснованих на моделюванні дій спеціалістів фірми при прийнятті рішень (методи штучного інтелекту, експертні системи і т.п.), використанні сучасних засобів телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції), глобальних і локальних обчислюванних мереж і т.д.
У цілому маркетингова інформаційна система дає багато переваг:
- організований збір інформації;
- запобігання кризі;
- координація плану маркетингу;
- швидкість;
- результати, що виражаються в кількісному вигляді;
- аналіз витрат і прибутку.
Керівники вітчизняних підприємств змушені приймати рішення в умовах невизначеності наслідків таких рішень. Невизначеність часто пов’язана не стільки з недосконалістю господарського механізму і законодавства, скільки із браком економічних, комерційних знань і практичного досвіду. Така ситуація призводить до того, що багато підприємств внаслідок недостатнього аналізу критичних для виживання факторів зовнішнього середовища (поведінка споживачів, способи та методи роботи конкурентів, зміна кон’юнктури ринку, поява нових товарів тощо) постійно змушені працювати в умовах підвищеного ризику.
Методи маркетингової інформаційної системи дають змогу ефективно пристосувати діяльність підприємства до умов зовнішнього середовища, насамперед до запитів і вимог споживачів Саме це розкриває актуальність дослідження даної теми.
Тому основною метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ „Маневр” в умовах конкурентного середовища та чинного законодавства України.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- вивчити основні складові маркетингової інформаційної системи;
- охарактеризувати етапи проведення маркетингового дослідження;
- детально проаналізувати стан ринку кондитерських виробів України;
- на базі діяльності ТзОВ „Маневр” проаналізувати комплекс маркетингу;
- розглянути вплив факторів мікро- та макросередовища на діяльність ТзОВ „Маневр”;
- дослідити поведінку організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції;
- дати рекомендації щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ „Маневр”.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби)." з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.07.2010 в 17:57. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 759 та скачано 66 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали