Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Контрольна робота з проектного аналізуЗміст

Задача 37. 3
Задача 38. 3
Задача 39. 4
Задача 40. 4
Задача 41. 5
Задача 42. 6
Список використаних джерел 8

Задача 37.

Вам пропонують інвестувати кошти з гарантією подвоєння їхньої суми через 5 років. Яка процентна ставка прибутковості такої інвестиції?

Задача 38.

Через скільки років Ви зможете подвоїти Ваші гроші, якщо їх вартість щорічно зростає на 10%?

Задача 39.

Інвестор планує вкладати $1800 в ануїтет на початку кожного року впродовж 9 років. Визначте суму, яку отримає інвестор через 9 років, якщо проценти нараховуються щорічно в розмірі 8%.
Майбутня вартість ануїтету становитиме:
1800 * (1 + 0,08) * 11,028 = 21438 дол.

Задача 41.

Компанія планує придбати нове обладнання за ціною $40000, що забезпечує $ 22000 економії витрат (у вигляді вхідного грошового потоку) щорічно протягом 4-х найближчих років. За цей період устаткування піддасться повному зносу. Вартість капіталу підприємства 14%, а очікуваний темп інфляції – 9,5% у рік. Оцінити проект без врахування і з урахуванням інфляції. Зробити висновки.

Задача 42.

Підприємство виготовляє виріб за ціною 240 грн., включаючи ПДВ. Постійні витрати по підприємству – 2000 тис. грн. Змінні витрати на одиницю виробу в 1-ому кварталі склали 160 грн. В 2-ому кварталі в результаті зниження трудомісткості виготовлення виробу змінні витрати знизяться на 9%.
Визначити як вплинуло на критичний обсяг продукції зниження трудомісткості.
Побудувати початковий графік беззбитковості і змінений графік, що показує ефект від зниження змінних витрат.

Список використаних джерел

1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид.,стер., – К.: Знання, 2006. – 415 с.
2. Батенко Л.П., Загородніх О.П., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 231 с.
3. Волков И.М., Грачева М.В. Проектний аналіз. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 423 с.
4. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів. – Київ: Центр духовної культури, 2000. – 400 с.
5. Єрмошенко М.М., Плужников І.О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посібник / Національна академія управління. – К., 2004. – 155 с.
6. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.
7. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 376 с.
8. Митяй О.В. Проектний аналіз. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 288 с.
9. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

Розв'язки задач доступні після скачування роботи...
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

контрольна робота "Контрольна робота з проектного аналізу" з предмету "Проектний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.11.2011 в 17:07. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 707 та скачано 20 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...