Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Економетрія

Контрольна робота з економетріїУмови задач

Задача 1.
Маємо вибірку даних які характеризують продуктивність праці групи однорідних підприємств в залежності від втрат робочого часу.
Побудувати парну лінійну кореляційну модель Y = a0 + a1 X залежності Y – продуктивності праці (тис грн. / чол.) від X1 -втрат робочого часу (тис год. / рік).
Потрібно:
1) побудувати рівняння регресії;
2) представити модель на графіку – поле кореляції і теоретичну лінію регресії;
3) Зробити загальний економічний аналіз моделі.
Задача 2.
Згідно варіанту завдання побудувати множинну лінійну регресійну модель залежності Y (продуктивності праці, тис грн. / чол.) від;
X1 – втрат робочого часу, тис год. / рік;
Х2 – коефіцієнту використання потужностей, %
Потрібно:
1) Побудувати рівняння регресії.
2) Провести оцінку точності та ймовірності моделі, розрахувати: коефіцієнт кореляції; середньоквадратичну та відносну похибки; критерій Фішера; коефіцієнт еластичності.
3) Представити модель на графіку.
4) Зробити загальний економічний аналіз моделі.

Розв'язки задач доступні після скачування

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з економетрії" з предмету "Економетрія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 20:08. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 658 та скачано 52 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...