Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Особливості функціонування міжбанківського валютного ринку в УкраїніВступ

Хотите автоматизировать торговлю на Форекс? На tradexperts.ru Вы найдете массу протестированных и полностью рабочих советников для платформы mt4. Советники для мт4 позволят Вам устранить психологический фактор, что положительно повлияет на прибыльность Вашей торговли.
Зростання продуктивних сил, розвиток світового ринку, поглиблення міжнародного поділу праці, формування світової системи господарства, інтернаціоналізація та глобалізація господарських зв’язків призвели до піднесення міжнародних валютних відносин, які за своєю сутністю є складною та багатогранною системою взаємин, що прямо чи опосередковано пов’язані зі сферою зовнішньоекономічної діяльності. Валютні відносини наділені ознаками хаотичності, так як проявляють дії та прагнення окремих економічних суб’єктів при різноманітності їхніх інтересів та мотивацій. Cаме міжбанківський валютний ринок виступає об’єктивним організатором валютних відносин, який сегментує та впорядковує прагнення різноманітних економічних агентів, а також, маючи зворотній вплив на валютні відносини, здійснює своєрідне їх регулювання.
Актуальність теми підкреслюється тим, що проблеми міжбанківського валютного ринку є вельми дискусійними і досліджуються сучасними вченими з різних точок зору. Так, О.Дубинського турбує питання про те, хто заплатить за валютні кредити, які є поза законом, О.Петрик пропонує шляхи переходу до більшої гнучкості об мінного курсу, Ю.Сколотяний досліджує особливості реформування кредитних правовідносин, А.Савченко удосконалює курсоутворення, А.Шаповалов аналізує стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку, О.Щербакова розглядає валютну політику Національного банку України .

Висновки

Отже, з усього вище сказаного можна побачити, що організація валютних відносин здійснюється в межах валютного ринку, який можна розглядати в широкому та вузькому розумінні. Міжбанківський валютний ринок в широкому розумінні можна розуміти як сукупність економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій з відчуження іноземної валюти, а також операцій, пов’язаних з переміщенням валютних капіталів. У вузькому розумінні валютні ринки можна розглядати як сукупність певних інститутів та механізмів, які у своїй взаємодії забезпечують можливість здійснювати валютні операції із врахуванням поточної ринкової ситуації. Основними суб’єктами міжбанківського валютного ринку виступають комерційні банки, які відіграють роль інститутів цього ринку.
Центральний банк є найдієвішим органом регулювання валютних відносин в країні, що лише підкреслює його значення у сучасній системі регулювання економіки відкритого типу. При цьому однією з головних переваг такої моделі регулювання є те, що центральний має найкращі можливості здійснювати його комплексно, системно, що обумовлено наявністю в його розпорядженні інструментів різного характеру та типу. В цілому ж можна стверджувати, що НБУ сформував досить жорстку й ефективну систему валютного регулювання, яка поєднує в собі як економічні, так і адміністративні важелі. До того ж, у моменти кризових явищ центральний банк використовує здебільшого адміністративні заходи. Це пов’язано з тим, що валюти перехідних економік значною мірою схильні до девальвації і короткострокових коливань курсу. Їх ринок не має належної глибини і суттєво залежить від пропозиції іноземної валюти, рівновага на ньому менш стійка і потребує великих зусиль з боку влади. Такі зусилля і проявляються в різного характеру обмеженнях.
Україна повинна здійснювати поступову лібералізацію валютних відносин, враховуючи при цьому досвід розвинених країн та близьких сусідів у цій сфері та надаючи перевагу економічним важелям впливу. Разом з тим, поруч із подальшим розвитком та впровадженням ринкових інструментів валютного контролю та регулювання при нестабільній економічній ситуації і не надто стійкому валютному ринку, Національний банк має залишати за собою право на застосування певних адміністративних методів та інструментів управління валютними відносинами. Таким чином, на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки регулятивний вплив та контроль за валютними операціями повинні не скасовуватись, а вдосконалюватись.

Список використаних джерел

1. Монетарний огляд Національного банку України за ІІІ квартали 2011 року. Генеральний департамент грошово – кредитної політики.
2. Щербакова О. Валютна політика Національного банку України / О.Щербакова // Вісник НБУ. – 2007. – №6. – С.6-9.
3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради України - 2000.№1
4. Инструкция НБУ № 10 «О порядке регулирования и анализе деятельности коммерческого банка» от 30.12.97г. № 469.
5. Звіт НБУ. Аналіз інфляції (2011) / Електронний ресурс. Режим Доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/Infla tion/CPI02-11.pdf.
6. http://www.bank.gov.ua/Fin_ryn/Pot_tend_v/
Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Особливості функціонування міжбанківського валютного ринку в Україні" з предмету "Ринок фінансових послуг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.11.2011 в 02:01. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 584 та скачано 41 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...