Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Фінансове право

Правове регулювання кредитних відносин в УкраїніЗміст

Вступ 3
І. Кредитні правовідносини: теоретичний аспект 6
І.1 Поняття, призначення і види кредиту 6
І.2 Поняття і зміст кредитних правовідносин 8
ІІ. Практичні питання забезпечення виконання зобов’язань
за кредитним договором 11
ІІ.1 Застава: види та порядок оформлення 11
ІІ.2 Виконання кредитного договору, який забезпечений поручительством 13
ІІ.3 Банківська гарантія як засіб цивільно-правового забезпечення кредитних договорів 15
ІІ.4 Розгляд судових суперечок за участю суб’єктів
кредитних відносин 16
ІІ.5 Аналіз засобів здійснення шахрайств у кредитної сфері 17
Загальні висновки 21
Перелік посилань 23
Література 24

Вступ

Важливе місце у фінансовій системі України посідає кредит — поважний інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасового вільних коштів і контроль за правильним їх використанням.
Встановлений законодавством обов’язковий порядок зберігання всіма підприємствами, організаціями, установами своїх коштів на рахунках у банках дає можливість використовувати такі вільні кошти при кредитуванні. В процесі кредитування виникають відносини, що складаються з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств, організацій, бюджету та населення, і використання цих коштів відбувається на умовах повернення для задоволення економічних і соціальних потреб держави.
Загальне визначення поняття кредиту дається в Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” та в Положенні Національного банку України ”Про кредитування”. У даних нормативних актах визначені основні концептуальні положення і урегульовані технологічні аспекти надання кредитів.
Разом з тим, перед економічною і юридичною наукою стоїть завдання розробити питання кредитної політики в державі на макроекономічному рівні, закріпити їх відповідним правовим механізмом. Стрижнем цієї розробки повинні стати стимулювання довгострокового кредитування виробничого сектору економіки і стабілізація фінансово-господарської діяльності як необхідної умови виходу країни з економічної кризи. У рамках нині існуючої кредитної політики, в умовах правового вакууму з цих питань можна очікувати тільки на подальше скорочення виробництва та деградації продуктивних сил суспільства. Без розробки комплексу стимулюючих заходів банки будуть продовжувати працювати у режимі видачі короткострокових кредитів, спрямувати фінансові потоки на обслуговування посередницького сектору економіки, обмежуючи таким чином розвиток не тільки підприємництва, а і самої банківської системи.
Дослідження, проведене в процесі підготовки матеріалів для курсової роботи, дозволило розробити окремі аспекти складного комплексу проблем, зв'язаних із правовим регулюванням кредитних відносин, що складаються в сфері функціонування кредитних установ (насамперед банків). У курсовій роботі зібраний матеріал, що містить висновки, які можуть мати певне значення для практичної роботи банків і інших кредитних організацій, які займаються кредитуванням юридичних і фізичних осіб, що є головним джерелом одержання прибутку.
Як відомо, банком здійснюються активні і пасивні операції з коштами. Кредитування, тобто розміщення притягнутих у населення грошей є найбільше значимим показником у діяльності банків. От чому, процедура кредитування клієнтів є однією з головних у діяльності комерційних банків. На практиці багато комерційних банків застосовують установлені ними правила видачі кредитних засобів юридичним і фізичним особам.
Разом з тим, у процесі діяльності комерційних банків у сфері кредитування дуже часто розташовувані банками кошти не повертаються по різних причинах. Це приводить у свою чергу до ослаблення економічної моці банку і втраті довіри з боку клієнтів. Саме тому питання, що стосуються юридичного забезпечення кредитних угод банку (включаючи кредитний договір, договір застави, поручительство і т.д.) здобувають першорядне значення.
Курсова робота викладена у визначеній послідовності.
В першому розділі курсової роботи дається характеристика кредиту та кредитних операцій, поняття та призначення кредитних правовідносин. При цьому особлива увага приділяється загальним принципам кредитних правовідносин, функціям кредиту тощо.
У другому розділі курсової роботи розглядаються основні засоби, які забезпечують належне виконання позичальником своїх зобов’язань за кредитним договором: застава, поручительство, банківська гарантія, а також розглядаються можливі види шахрайств у сфері кредитування.
Крім цього, у другому розділі розглядається механізм захисту порушених і прав, що заперечуються, і законних інтересів суб'єктів економічної діяльності, у тому числі кредитних організацій, а також подальше виконання рішень суду зокрема з питань повернення кредитних засобів.
При написанні курсової роботи я ставила перед собою такі задачі:
- проведення правового аналізу кредитних відносин, методика кредитування;
- дослідження суб'єктного складу кредитних відносин;
- аналіз способів забезпечення по кредитних договорах, їхня специфіка
- права та обов'язки сторін за кредитним договором і відповідальність сторін;
- захист інтересів кредитних відносин.
Джерелами при написанні даної роботи є Конституція та закони України, матеріали підручників та посібників.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Правове регулювання кредитних відносин в Україні" з предмету "Фінансове право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.10.2010 в 21:04. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1838 та скачано 71 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали