Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Дослідження інфраструктури ринку (на прикладі “АБ-радіо”)Зміст

Вступ.
1. Характеристика підприємства:
а). історія підприємства;
б). діяльність підприємства;
в). види виготовляємої продукції;
2. Структура підприємства;
3. Перспективи розвитку підприємства;
Висновок.
Cписок використаної літератури.

Вступ

Центральне місце в маркетинговій діяльності займає дослідження ринку. Адже саме на ринку найбільш чітко виявляється попит на ті чи інші товари, інтереси і потреби споживачів. Вивчення їх - є головним завданням для кожного підприємця.
На ринку завжди присутні чотири “господарі”: попит, пропонування, ціна, конкуренція. Однак жоден з них не піддається строгому плануванню.
Маркетингове дослідження ринку означає насамперед визначення об‘єктивних економічних тенденцій його розвитку: попиту, пропонування, ціни, стану конкуренції тощо. Це положення має велике значення. Воно застерігає від надмірного волюнтаризму, який спостерігався у нас протягом тривалого періоду і проявлявся в численних спробах відмінити дію законів економіки, адміністративними командами установлювати ціну, визначати обсяг пропонування товарів тощо.
Дослідження в галузі маркетингу можуть бути постійні й епізодичні. Систематичне проведення досліджень має істотне значення, бо підприємство при цьому одержує можливість оперативно змінювати свою політику у разі відповідних змін в основних факторах, що визначають попит. Можна виділити такі основні етапи дослідження маркетингу:
1. Обгрунтування необхідності проведення дослідження.
2. Аналіз факторів, що обумовили потребу в інформації, і формулювання проблеми.
3. Чітке формулювання цілі дослідження.
4. Визначення необхідних вихідних даних, методів їх збору і видів аналізу, які слід провести.
5. Збір даних: а) складання плану вибіркового обстеження (при використанні вибіркового методу); б) збір даних з другорядних джерел інформації – публікації в пресі і звітність підприємства, а також з первинних джерел – на місцях шляхом особистих інтерв‘ю, опитування по телефону і розсилання поштою анкет.
6. Систематизація й аналіз даних.
7. Інтерпретація результатів і формулювання висновків і результатів.
8. Підготовка звіту, який відбиває результати дослідження.
9. Аналіз прийнятих на основі дослідження заходів.
До початку складання плану дослідження необхідно вивчити головні аспекти проблеми на основі аналізу вузького кола джерел данних і архіву підприємства, опитати керівництво підприємтва і фінансові підрозділи. Інколи цінну інформацію можна виявити навіть при поверховому перегляді опублікованих матеріалів. Одержавши необхідні дані, можна розробити детальний план із зазначенням видів інформації та джерел її одержання і скласти программу дослідження.
Збір даних є найбільш трудоємним і дорогим етапом дослідження маркетингу і вимагає особливої пунктуальності. Наступний етап дослідження маркетингу полягає в аналізі, оцінці та інтерпретації зібраних даних з метою одержання якомога результативнішої інформації. На основі одержаних даних робляться висновки щодо основних тенденцій ринкової збалансованості і прогноз подальших перспектив збуту. Важливим етапом дослідження ринку є аналіз діяльності конкурентів. Існує чимало джерел про діяльність конкуруючих підприємств.

Висновок

Радіобізнес – насправді дуже важка, і одночасно дуже цікава справа. Працівникі радіостанції відрізняються від працівників всіх інших галузей. Особливо тяжко бути керівником радіостанції, потрібно бути в курсі всіх подій, які стосуються радіо. Адже, самі незначні відхилення – стануть помітні одразу ж. Дуже велике психологічне навантаження мають працівники ефірної студії – ді-джеї. Знаючи, що їх зараз слухають кілька десятків тисяч радіослухачів, ти не маєш право навіть на незначну помилку, відразу ж її помітять, і в кращому випадку подзвонять по телефону кілька людей і скажуть тобі про це.
Розумнй підход до радіобізнесу може принести користь усім.
В першу чергу радіослухачам – незайнятий, пустий інформаційний простір. Який заповнюється новинами, музикою, радіопередачами, рекламою, іграми…
Державі – всі комерційні радіостанції на Україні пропагандують українську мову (це пиання зараз дуже актуальне). Радіостанція – засоб впливу, агітації держави на слухача. За для прикладу: радіостанція “АБ-радіо”, слухаючи ефір АБ, в рекламних блоках є ролики ОблЕнерго, які пропагандують оплачювання рахунків за світло. На інших радіостанціях можна невести теж велику кількість прикладів.
Радіобізнес також приносить користь підприємствам інших галузей. Вони можуть розмістити в ефірі радіосанції інформацію про свою діяльність.
Ну і звичайно ж, радіостанція приносить користь тим, хто єю керує – у вигляді грошей.

Список використаної літератури:

1. “РЕКЛАМА принцыпы и практика” Уильям Уэлс, Джон Бернет, Сандра Мориарти.
2. “Основи економічної теорії” Головний редактор М.С. Тимошик.
3. “Русско-украинский и украинско-русский словарь” Д.И. Ганич, И.С. Олейник
4. “Экономикс: принципы, проблемы и политика” К.Р. Макконнел, С.Л. Брю

Повна інформація про роботу

практична робота "Дослідження інфраструктури ринку (на прикладі “АБ-радіо”)" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.11.2010 в 10:56. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 737 та скачано 47 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали