Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Дослідження маніпуляціїї громадською думкоюПовна назва роботи: Дослідження маніпуляціїї громадською думкою на прикладі російсько-грузинського конфлікту 2008 року

Уривки

Хотите порадовать друзей, знакомых, семью? Подарите им уникальные и креативные украинские сувениры, которые являются великолепным культурным сокровищем украинского народа. Интернет магазин Українське розмаїття предлагает широкий выбор народных украинских сувениров от посуды до одежды.
Можна сказати, що основні принципи міжнародного права були сформовані лише після Другої світової війни та закріплено у Статуті Організації Об’єднаних Націй. Звичайно, з того часу були змінені деякі з принципів та додані нові універсальні. Певною мірою змінилось формулювання і зміст первинних принципів, що закріплені у Статуті, проте всі вони актуальні і на данний момент, адже вони закріплюють основні засади міжнародного співіснування. Розуміння самої сутності системи права було досягнуто лише у 70-80 роках. Тогочасні погляди на це питання так само дещо змінилися. Й досі різні вчені прагнуть по-своєму розтлумачити таке поняття, як система міжнародного права. З усіх я обрала найбільш прийнятне. Система права міжнародного визначається як сукупність принципів і норм міжн. права, які становлять єдине ціле і впорядковані на самостійні компоненти, такі як норми, інститути і галузі міжнародного права.
Сучасне міжнародне право має свою структуру та свою ієрархію. Коли йдеться про ієрархічну структуру МП, то потрібно виділяти основні принципи МП як головні системо утворюючі засади цієї системи права. Жоден інститут чи галузь, і навіть система МП в цілому не може існувати поза основними принципами.
Система МП має своє ядро у вигляді інститутів МП, які структурно не входять до жодної галузі МП та забезпечують стійкість системи.
В міжнародному праві існує певна система поділу на галузі: основна,традиційна, комплексна та профілююча.
Галузі складаються з інститутів права, які регулюють певний вид міжнародних відносин в цій галузі. Існує приблизний та неповний перелік галузей права, які входять до системи МП:
1. Правовий режим території в МП.
2. Населення в міжнародному праві.
3. Право міжнародних договорів.
4. Міжнародне морське.
5. Міжнародне повітряне.
6. Міжнародне космічне.
7. Дипломатичне та консульське.
8. Право міжнародних організацій.
9. Міжнародної безпеки.
10. Гуманітарне право.
11. Міжнародна боротьба із злочинністю.
12. Міжнародно-правова відповідальність.
Сучасне МП швидко розвивається завдяки зростанню різноманітних норм. Норми МП- це загальнообов’язкові, формально визначені правила діяльності суб’єктів МП, що встановлюють для них права та обов’язки, реалізація яких забезпечується юридичним механізмом.
Між елементами множини, що утворює систему, встановлюються певні відносини і зв'язки. Завдяки їм набір елементів перетворюється в ціле, де кожен елемент виявляється в кінцевому рахунку пов'язаним з усіма елементами і його властивості не можна зрозуміти без урахування цього зв'язку. У свою чергу, властивості системи виявляються не просто сумою властивостей окремих елементів, її складових, а визначаються наявністю і специфікою зв'язку та відносин між елементами. Ця характеристика системи цілком приємна для виявлення системності міжнародного права.
Таким чином система міжнародного права має відносно самостійні компоненти, які можуть функціонувати як в середині системи так і поза нею.
Повна інформація про роботу

самостійна робота "Дослідження маніпуляціїї громадською думкою" з предмету "Міжнародні відносини". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.03.2012 в 16:29. Автором даного матеріалу є Юлія. З моменту опублікування роботи її переглянуто 255 та скачано 31 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Юлія...

самостійна робота, в якій досліджується маніпуляціїя громадською думкою