Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Аудиторський висновок та його структураЗміст

Вступ 3
1. Робочі документи аудитора: поняття, класифікація. 5
2. Поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновок. 9
3. Структура аудиторського висновку. 11
4. Види аудиторських висновків та їх зміст. 13
5. Примірне складання безумовно-позитивного аудиторського висновку по результатам аудиту АТ “Катрін” 21
Висновки 23
Список використаної літератури 25
Додатки 26

Вступ

Ищите ответственного поставщика металлопроката? Азовпромсталь работает по прямым контрактам с ведущими предприятиями Украины и гарантирует порядочность и наивысшую скорость при поставках металлопроката с широким ассортиментом. Азовпромсталь имеет собственный склад металла в городе Мариуполь и Донецкой области.
Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для державних податкових органів і власників.
Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, у них нема відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.
Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.
Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами: можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами); залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації; необхідність спеціальних знань для перевірки інформації; часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень.
В даній курсовій роботі ми розглянемо такі поняття, як “робочі документи аудитора”, “фінансовий звіт”, “аудиторський висновок”. Основні зусилля докладемо для розгляду саме аудиторського висновку, його структуру, види аудиторських висновків. Аудиторський висновок є єдиним комунікаційним каналом між аудитором, зовнішніми користувачами та власниками підприємства, фінансова звітність якого була перевірена аудитором. Аудиторський висновок, по суті, є тим містком, завдяки якому аудитор, що володіє значним обсягом інформації, передає її користувачам у стислому виді.
На прикладі результатів аудиту АТ “Катрін” складемо один з видів аудиторського висновку: безумовно-позитивний.
При написанні даної роботи мені довелося працювати з законами, багатьма документами, довідниками та підручниками. Які саме джерела - можливо подивитися у списку використаної літератури.

Висновки

Робоча документація - це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки.
Вимоги до робочих документів аудитора визначають їх обов'язкові реквізити: назва аудиторської фірми, назва підприємства-клієнта, назва документа, період перевірки, зміст (викладення аудиторських процедур, методи та прийоми аудиторської перевірки, отримані результати, висновок аудитора по факту перевірки), порядковий номер, номер сторінки в аудиторському досьє, прізвище аудитора, що склав документ, його підпис та дата складання документа.
Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку та в ході перевірки фінансової звітності підприємства-клієнта, представляє собою аудиторське досьє (папку), що має свій номер, дату початку і закінчення аудиторської перевірки.
Аудиторський звіт є додатковою підсумковою документацією. Додаткова підсумкова документація не є обов'язковою і видається замовникові в тому випадку, якщо аудитор вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено договором чи додатковою угодою.
Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів. Його публікація є свідоцтвом того, що фінансова звітність підприємства-клієнта як в цілому, так і у всіх деталях відповідає чинному законодавству, методології ведення бухгалтерського обліку, визначеної внутрішнім регламентом облікової політики підприємства-клієнта, і є достовірною.
Аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов'язково в ньому мають бути наступні розділи: заголовок, адресат, вступ, масштаб перевірки, висновок аудитора про перевірку фінансової звітності, дата аудиторського висновку, підпис аудиторського висновку, адреса аудиторської фірми.
Аудиторський висновок може бути: безумовно позитивним, умовно-позитивним, негативним або дається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства.
У безумовно-позитивному аудиторському висновку думка аудитора про достовірність фінансової звітності підприємства-клієнта означає, що ця звітність підготовлена таким чином, щоб забезпечити в усіх суттєвих аспектах відображення активів, зобов'язань і власного капіталу на звітну дату і фінансових результатів діяльності за звітний період, виходячи з нормативних актів, що регулюють бухгалтерський облік і звітність.
Наявність нефундаментальних невпевненостей і незгод передбачає складання умовно-позитивного аудиторського висновку.
Наявність фундаментальної невпевненості може стати підставою для відмови від надання аудиторського висновку.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" Затверджено постановою Верховної Ради України від 22 квітня 1993 р.
2. ННА 6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки"
3. ННА 26 "Аудиторський висновок"
4. ННА 28 "Аудиторські висновки спеціального призначення"
5. Аудит. Практическое пособие ред. А.Кузьминского - К.: Учетинформ, 1996
6. Аудит і аудиторська діяльність За ред. Л.С. Шатковської - К.: Урожай, 1996
7. Білуха М.Т. Аудит. - К.: Вища школа, 2000.
8. Н.Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. 2-е вид., перероблене та доповнене. – Житомир, ПП. "Рут", 2002
9. Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, Організація і методика аудиту: навч. посібник – Київ, “Каравела”, 2004

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Аудиторський висновок та його структура" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:48. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2089 та скачано 74 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...