Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Підприємництво в системі ринкової економіки і проблеми його розвитку в УкраїніЗміст

Вступ 4
Глава 1. Підприємництво в системі ринкової економіки 7
1.1 Сутність і ознаки підприємницької діяльністі, умови його функціонування 7
1.2 Функції і принципи підприємництва 8
1.3 Підприємець в системі споживчої кооперації і його особливості 10
Глава 2 Взаємовідносини підприємництва і держави 15
2.1 Функції держави у розвитку підприємництва 15
2.2 Деякі проблеми регулювання державою підприємницькою діяльністю 20
Глава 3. Особливости становлення і розвитку підприємництва в економіці України і його роль в підвищенні ефективности виробництва 23
3.1 Політико-економічні умови розвитку підприємництва в Україні 23
3.2 Становлення підприємництва в сучасних умовах 25
3.3 Основні умови розвитку підприємництва в Україні 26
Загальні висновки 30
Використана література 32
Огляд використаної літератури 34

Вступ

В Україні існують задовільні стартові умови для того, щоб поступово підключитися до загальноцивілізаційних процесів. Ми маємо науково-технічний, інтелектуальний потенціал і висококваліфіковану робочу силу, що є визначальним у системі сучасного виробництва. Національні джерела економічного розвитку ґрунтуються, передусім, на історико-генетичному, ментально-етнічному потенціалі України. Адже йдеться про майже п’ятидесятимільонну державу, розташовану в надзвичайно вигідному місці геополітичному простору. Підґрунтя нашого духовного потенціалу становлять вікові народні традиції: працьовитість, хазяйновитість, відкритість, взаємопідтримка, а також ментальність народу: мудрість, дотепність, кмітливість, сердечність, природний гумор, веселий характер, ґрунтовність. Якщо до цього додати практично загальну освіченість народу, то матимемо всі підстави стверджувати, що в Україні існують безперечні передумови для того, або опанувати досягнення цивілізації і зайняти власну нішу в міжнародному розподілі праці. Адже економіка третього тисячоліття – це економіка ”розуму”, економіка ”думки”, домінантною основою якої є кількість людського капіталу, а він в Україні за багатьма параметрами не поступається перед аналогічними показниками розвинених держав.
Варто згадати також, що український економічний генофонд має в своєму активі тривалий період існування приватної власності на землю, досвід ринкового господарювання в складі інших держав, широкий розвиток кооперативних економічних форм, кредитних спілок тощо. Отже, економічна модель України формується на основі не тільки загальноцивілізаційних детермінант, а й генетико-історичних джерел та внутрішніх онтологічних економічних чинників.
Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання першочергових соціально-економічних проблем. Серед них можна назвати: прискорення структурної перебудови економіки; забезпечення насиченості ринку товарами та послугами; створення конкурентного середовища; істотне поповнення місцевих бюджетів; створення додаткових робочих місць; вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками високого рівня структурного безробіття; поліпшення загальних параметрів інвестиційного клімату; забезпечення ефективного використання місцевих сировинних ресурсів.
У сучасних умовах найшвидше і найефективніше вирішуватимуть ці проблеми саме суб’єкти господарювання малого та середнього бізнесу — малі підприємства, які не потребують великого стартового капіталу і мають високу оборотність ресурсів. Тепер, як ніколи, у ринковому середовищу створено сприятливі об’єктивні передумови для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу. Конституцією і законодавством України затверджено рівні права всіх форм власності та право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. На це спрямовані заходи і практичні дії, пов’язані з реформуванням власності та створенням об’єктивних передумов для динамізації розвитку підприємництва в країні. Цьому сприяла і проведена державою робота з роздержавлення та приватизації державного майна.
Зростання ролі підприємництва як суспільного явища у формуванні ринкової системи, становленні нових форм економічних зв’язків супровождується появою нових мотивів і стимулів до суспільно корисної, продуктивної діяльності. Внаслідок таких трансформаційних зрушень виникають якісно відмінні від попередніх періодів концептуальні проблеми ринкових перетворень, серед яких чільне місце посідають теоретичні положення про підприємництво, вміння практично застосувати ці положення до нових умов господарювання. Нагальна потреба наукового дослідження, обґрунтування та узагальнення висновків для всебічного використання підприємництва, що зароджується, у забезпеченні динамічних ринкових перетворень набуває особливого значення для сучасного моменту життя країни
Ця робота буде присвячена дослідженню сутності та механізмів підприємницької діяльності в Україні, проблем становлення підприємництва та напрямків можливого розвитку.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Підприємництво в системі ринкової економіки і проблеми його розвитку в Україні" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.10.2010 в 22:01. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 510 та скачано 44 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали