Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Облік грошових коштів на поточному рахунку підприємстваЗміст

ВСТУП…….5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ ПІДПРИЄМСТВА…7
1.1. Економічна сутність, значення та задачі обліку грошових коштів на поточному рахунку підприємства…..7
1.2. Форми і види безготівкових розрахунків……..11
1.3. Огляд нормативно-правової бази з обліку грошових коштів на поточному рахунку підприємства……..23
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДАНИХ ПП «ФІРМА АБС»
2.1. Організаційно-економічна характеристика приватного підприємства «ФІРМА АБС»….26
2.2. Документальне оформлення обліку грошових активів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС»36
2.3. Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС»39
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ ПП «ФІРМА АБС»……49
3.1. Удосконалення документообігу з обліку грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС»49
3.2. Автоматизація обліку грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС»……...52
ВИСНОВОК……..55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.58
ДОДАТКИ

ВСТУП

В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами й організаціями, працівниками підприємства й окремими особами, тому зростає потреба всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих рішень. У цьому зв'язку зростає роль обліку коштів. Кошти присутні на початковому і кінцевому етапах облікового циклу, що включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, а також їхній продаж і одержання виторгу.
У процесі господарської діяльності підприємства здійснюють розрахунки з іншими підприємствами, як у готівковій формі, так і без участі готівки, шляхом перерахування коштів з рахунку банку свого підприємства на відповідні рахунки іншого підприємства.
При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів. Окрім того, все більшого поширення набувають розрахунки банківськими платіжними картками.
Мета курсової роботи полягає у вивченні основних питань з обліку операцій підприємства на поточному рахунку в банку на основі даних приватного підприємства «ФІРМА АБС» (далі – ПП «ФІРМА АБС»).
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- визначити економічну сутність обліку грошових коштів на поточному рахунку підприємства;
- провести аналіз нормативно-правової бази з обліку безготівкових розрахунків;
- зробити огляд документального оформлення обліку безготівкових розрахунків;

- провести аналіз синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС»;
- зробити висновки і пропозиції щодо удосконалення обліку грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС».
Актуальність обраної теми є очевидною, адже кожне підприємство рано чи пізно стикається із проблемами пов’язаними із безготівковими перерахуваннями. Без поточного та інших рахунках в банках жодне підприємство не здатне успішно проводити свою діяльність.
Об’єктом дослідження є безготівкові розрахунки на ПП «ФІРМА АБС».
Предметом дослідження є організація і методика обліку грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС».
У роботі всього прошнуровано і пронумеровано 60 сторінок, 13 рисунків, 2 таблиці, 8 додатків.

ВИСНОВКИ

Шукаєте місце для зупинки у Львові та всі готелі Львова вже заброньовані? Чотиризірковий готель "Дністер" у Львові відкритий для Вас завжди. Сучасний бізнес-центр,
конференц-зали, ресторани і бари та багато інших послуг надає готель "Дністер".
Метою написання курсової роботи було вивчення основних питань з обліку операцій підприємства на поточному рахунку в банку, використовуючи дані приватного підприємства «ФІРМА АБС».
У кожному з розділів були розглянуті поставлені завдання, досягнуті основні цілі.
У першому розділі досліджувалась економічна сутність, значення та завдання обліку грошових коштів на поточному рахунку підприємства, були розглянуті основні види та форми безготівкових розрахунків, які підприємство може самостійно обирати при розрахунках з іншими підприємствами та організаціями.
В процесі роботи були використані нормативні джерела, розглянуті основні інструкції та постанови Правління НБУ, а також закони та кодекси, які регулюють відносини між підприємством, банком та контрагентами, пов’язані з різною діяльністю підприємства, встановлюють правові основи господарської діяльності, визначають взаємовідносини між банком та клієнтом при відкритті банківського рахунку, підстави для списання грошових коштів з поточного рахунку та порядок їх списання.
Другий розділ курсової роботи – це приклад застосування теоретичних знань на практиці. У цьому розділі була розгорнута така тема, як облік грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС». Були розглянуті основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства, наведені формули для їх розрахунку. Аналіз цих показників дає нам право стверджувати, що діяльність досліджуваного підприємства є збитковою. ПП «ФІРМА АБС» функціонує у сфері послуг, тому на підприємстві головним завданням зараз є раціональна організація обліку, зменшення операційних витрат. Також у процесі роботи було розглянуто документальне оформлення обліку грошових коштів на підприємстві та методика їх обліку.
Операції по поточному рахунку на ПП «ФІРМА АБС» здійснюються на підставі виписки банку, яка є регістром аналітичного обліку. Виписка банка – це фактично другий примірник особового рахунку підприємства. Для більш детального аналізу діяльності підприємства були розглянуті основні операції по поточному рахунку за квітень 2011 року, які свідчать про те, що підприємство за цей місяць не мало жодного заказу, а мали місце лише витрати на оплату праці, на розрахунки з іншими кредиторами та інші операційні витрати.
За для того, щоб підприємство не терпіло таких збитків необхідно удосконалити існуючу систему обліку грошових коштів на підприємстві. Це стосується, в першу чергу, прискорення документообігу на підприємстві з використанням оперограм за кожним видом розрахунків, а також автоматизації обліку грошових коштів на поточному рахунку ПП «ФІРМА АБС». Адже правильна організація розрахункових операцій забезпечує стабільність коштів підприємства, що обертаються, гарантує покращення фінансового стану підприємства.
У третьому розділі були розглянуті пропозиції відносно удосконалення обліку грошових коштів на поточному рахунку підприємства. Таким чином, покращення можна досягти наступними методами:
1) необхідно встановити раціональні маршрути руху та етапи обробки документів;
2) уніфікувати шляхи руху, порядок обробки різних категорій документів;
Тобто метою удосконалення документообігу на ПП «ФІРМА АБС» має бути підвищення ефективності діяльності підприємства та його персоналу, а також економія затрат часу.
Для автоматизації обліку було запропоновано використовувати систему «Клієнт-банк», яка дозволяє значно зекономити грошові кошти на транспортних витратах, витратах на використання форм платіжних документів, зекономити час на їх оформлення. За приблизними розрахунками система «Клієнт-банк» є у три рази зручніше, вигідніше та економніше ніж існуюча раніше система на підприємстві.
З березня місяця 2011 року приватне підприємство «ФІРМА АБС» використовує при розрахунках з контрагентами електронні розрахункові документи та програмно-технічний комплекс «Клієнт-банк», яка дозволяє відтепер зекономити грошові кошти та час, використовуючи його для аналізу фінансових звітів, фінансових показників підприємства.
Для ефективного функціонування підприємства необхідно постійно удосконалювати діючу систему обліку на підприємстві, це дасть змогу керівництву зекономити значну суму грошей, а робітникам – часу.
Важливе значення достовірної інформації про стан руху грошових коштів на поточному рахунку в банку обумовлюється необхідністю надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства та результати його діяльності, для прийняття управлінських рішень.
В цілому можна сказати, що правильна організація обліку грошових коштів на підприємстві має велике значення в усій його діяльності.
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами та обмеженими ресурсами, і успіх діяльності підприємства багато в чому визначається здатністю їх раціонально розподіляти і використовувати, саме тому організація їх обліку є досить важливим питанням під час контролю операції з ними
Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік грошових коштів на поточному рахунку підприємства" з предмету "Фінансовий облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2012 в 13:28. Автором даного матеріалу є Олексадр. З моменту опублікування роботи її переглянуто 727 та скачано 21 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олексадр...

відмінна унікальна курсова з фінансового обліку


Подібні матеріали