Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Управлінський облік власного капіталу підприємстваЗміст

Вступ 3
1. Управлінський облік як складова частина бухгалтерського обліку 5
1.1 Поняття обліку та його види 5
1.2 Взаємозв’язок управлінського та інших видів обліку 7
1.3 Постановка і реструктуризація управлінського обліку в організації 14
2. Управлінський облік власного капіталу підприємства 17
2.1 Облік власного капіталу 17
2.2 Звіт про власний капітал 25
Висновки 27
Список використаних джерел та літератури 31

Вступ

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин було створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб'єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.
Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на підприємствах відіграє управлінський облік, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та управлінських рішень.
Однак економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію управлінського обліку. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції.
Управлінський облік використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але і собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, дозволяє з особливою точністю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням розділів бізнес-плану.
Управлінський облік — це внутрішній облік, який ведеться для підготовки і подання інформації менеджерам для планування, контролю і прийняття підприємством. Організацію управлінського обліку не регламентують міжнародні й національні стандарти та законодавчі акти. Її здійснює підприємство самостійно залежно від особливостей діяльності, структури й розмірів підприємства, потреб управління.
Об’єктами управлінського обліку є витрати підприємства за їх цільовим призначенням (видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, центрами відповідальності, сферами діяльності, регіонами реалізації). У межах управлінського обліку здійснюється облік витрат та калькулювання собівартості продукції, а також прогнозування витрат і доходів підприємства. Дані управлінського обліку є комерційною таємницею підприємств.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Управлінський облік власного капіталу підприємства" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.10.2010 в 22:48. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1108 та скачано 44 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали