Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Інтенсивна технологія вирощування цукрового бурякаТОВ 4 СЕЗОНИ займається оптовою та роздрібною торгівлею високоякісними товарами закордонних та вітчизняних виробників. В онлайн каталозі продукції http://www.fourseasons.com.ua/ ти зможеш знайти не тільки насіння для овочів, але й високоякісні грунти, торф, підживлення і добрива широкого профілю.

Зміст

Вступ
Розділ I Загальна характеристика господарства.
1.1 Короткі відомості про господарство
1.2 Ґрунтово-кліматичні умови
1.3 Розміри і спеціалізація господарства.
Розділ II Господарсько- біологічна характеристика цукрового буряка
2.1 Народногосподарське значення культури.
2.2 Ботанічна і біологічна характеристика цукрового буряка.
Розділ III Практична технологія вирощування культури.
3.1 Прогнозування і програмування врожаю.
3.2 Місце в сівозміні.
3.3 Основний обробіток ґрунту.
3.4 Передпосівний обробіток ґрунту та гербіциди.
3.5 Система удобрення.
3.6 Сорти і гібриди.
3.7 Сівба.
3.8 Догляд за посівами.
3.9 Збирання врожаю.
3.10 економічна ефективність вирощуваної культури.
3.11 Нові досягнення науки та передовий досвід вирощування культури.
3.12. Система інтенсивної технології.
Висновки
Використана література.

Вступ

Необхідність прискорення соціально-економічного розвитку України обумовило шукати надійний та ефективний економічний механізм господарювання, який би дозволив змінити не благоприємні тенденції в розвитку економіки, надати їй певний динамізм і заохочувати ініціативу.
Особливу важливість даний процес набуває в АПК України і в тому числі, в його головному ланцюгу - сільському господарстві. При цьому прискорений шлях розвитку і нові методи господарювання в сукупності з іншими направлені на більш повне і правильне використання ресурсного потенціалу. Глибокі якісні зміни в галузі, що базуються на інтенсивному використанні економічного потенціалу країни, прискорення науково-технічного прогресу, на технічному переозброєнні і реконструкції виробництва впливають також і на галузь буряківництва.
Бурякоцукрове виробництво є однією з провідних галузей АПК України. Рівень розвитку буряківництва значною мірою визначає стан економіки аграрно-продовольчого комплексу та активність формування вітчизняного ринку цукру. Розвиток бурякоцукрової галузі є стратегічним напрямком зміцнення вітчизняної економіки, оскільки буряківництво і переробна промисловість забезпечують робочі місця для сільського населення, є джерелом наповнення бюджету держави через податки, зростання внутрішнього валового доходу, а в цілому - економіки країни.
Кризові явища в економіці негативно позначились на розвитку раціонального цукробурякового виробництва, вже протягом десяти років зберігається стала тенденція щорічного спаду обсягів виробництва в галузі.
Дійсно, стан, що склався із виробництвом продукції даної галузі, цілком достовірно можна назвати катастрофічним. Головними причинами спаду є, насамперед, нееквівалентність цін на продукцію сільського господарства і промислові товари.
Слід зазначити, що враховуючи важливість вирішення цих проблем, питання підвищення ефективності буряківництва висвітлені в працях вітчизняних науковців: B.C. Глуховського, А.Г. Коломіїця, А.Г. Мацебори, М.В. Роїка, Н.Я. Шаповала та інших. Проте проблеми буряківництва в господарствах Кіровоградської області і конкретно в Бобринецькому районі висвітлені недостатньо. Тому мною і була вибрана тема курсової роботи "Інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків ".
Актуальність даної роботи полягає в тому, що бурякоцукрове виробництво в Україні занепало, а воно приносить високі прибутки як товаровиробникам так і державі в цілому. Якщо виробництво даної культури поставити на належний рівень, то з 1 га цукрових буряків можна отримати 1000 грн. і більше чистого прибутку
Оскільки дана галузь занепала, то постала необхідність зацікавити сільськогосподарських товаровиробників у виробництві даної культури.
Мета дослідження полягає у вивченні специфічних особливостей і закономірностей становлення і розвитку буряківництва, пошуку ефективних організаційних і технологічних напрямків інтенсифікації цієї галузі.
У відповідності з метою були визначенні такі завдання:
а) дослідити теоретичні та практичні розробки галузі буряківництва;
б) проаналізувати економічний стан підприємства та галузі буряківництва у «________________________»;
в) визначити основні напрямки підвищення ефективності галузі буряківництва і розробити технологічну карту вирощування цукрових буряків за інтенсивною технологією;
г) обґрунтувати правові та законодавчі основи галузі буряківництва.
В процесі дослідження використовувалися економіко-статистичний, монографічний, розрахунково-конструктивний методи та інші методи.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Інтенсивна технологія вирощування цукрового буряка" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 11:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2586 та скачано 122 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали