Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Інтенсивне вирощування озимої пшениці по чорному паруЗміст

Вступ 2
1.Загальні відомості господарства та вирощування культур 3
2. Коротка ботанічна характеристика та вимоги культури до умов росту і розвитку 5
3. Особливості' ведення галузі рослинництва в умовах реформування земельних відносин та стан технології вирощування культури в господарстві 8
4. Розрахунок можливого рівня врожайності озимої пшениці 11
5. Розробки системи агротехнічних заходів вирощування
запрограмованого врожаю озимої пшениці 12
5.1. Господарсько-біологічна характеристика підібраних сортів 13
5.2.Розміщення культури в сівозміні 18
5.3.Обробіток ґрунту 19
5.4.Удобрення озимої пшениці 21
5.5.Підготовка насіння до сівби 25
5.6.Догляд за посівами 27
5.7.Строки та технології збирання врожаю 29
6.Нові досягнення науки та передовий досвід вирощування культури 30
Висновки 33
Список використаної літератури 34

Вступ

В даний час поставлена задача довести середньорічне виробництво зерна до 250-255 млн. т. Основою для реалізації поставленої задачі є впровадження інтенсивних технологій оброблення зернових культур.
Сутність інтенсивної технології оброблення зернових культур полягає в повному використанні матеріально-технічних ресурсів сільськогосподарського виробництва, досягнень науки і передової практики для спрямованого регулювання умов росту і розвитку рослин з метою максимальної реалізації високого потенціалу продуктивності високоврожайних районованих сортів.
Особливе значення при цьому мають активізація ґрунтової родючості, використання добрив для створення сприятливого живильного режиму, захист рослин від шкідників, хвороб, бур'янів і полягання на підставі біологічного контролю за станом рослин.
Важлива роль в освоєнні і впровадженні інтенсивних технологій належить ефективному використанню техніки. Фахівцю сільського господарства поряд з агротехнічними вимогами, пропонованими до технологічного процесу, необхідно знати способи настроювання і регулювання машин на оптимальні режими роботи в залежності від конкретних умов. Необхідні також знання основ виробничої експлуатації машинно-тракторного парку, тому що правильне використання сільськогосподарської техніки дозволяє значно збільшити продуктивність машин, поліпшити їхня схоронність, виконувати польові роботи в оптимальний термін з високою якістю й одержувати гарантовані врожаї сільськогосподарської продукції з мінімальними витратами праці і засобів.
Мета курсової роботи — висвітлити питання впливу комплексу факторів на формування врожаю озимої пшениці, показати можливості керування цими факторами для одержання максимальної продуктивності рослини і посіву.

Висновок

Плануєш стати професійним дизайнером? У Львові проводяться спеціалізовані вебдизайн курси, на яких за короткий час і помірні витрати ти отримаєш необхідні теоретичні та практичні знання. Зараз набираються групи по 8 чоловік.
Сучасна технологія виробництва зернових культур базується на помітному збільшенні енерговитрат на техніку, добрива, пестициди та ін. Тому по-господарськи правильне використання енергії (земної — непоновлюваної та сонячної— поновлюваної) необхідно розглядати як одну з важливих умов збільшення виробництва продукції сільського господарства. Запровадження енергетичного аналізу дозволяє оцінювати ефективність інтенсивних ресурсо- і енергозберігаючих технологій у рільництві. Такий підхід дає можливість вивчити доцільність використання в землеробстві добрив, застосування пестицидів, палива, різних типів тракторів, автомобілів, сільськогосподарських знарядь, природних ресурсів, ґрунтово-кліматичних умов сонячної радіації та інших факторів, що впливають на формування врожаю та його якість.
Як свідчать дані науки та передовий досвід, позитивна дія інтенсивних ресурсо- і енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур залежить від своєчасного виконання всіх елементів технології. Основним завданням цих технологій є підвищення родючості ґрунту і, зокрема, збагачення його на гумус, зменшення витрат енергії на одиницю вироблюваної продукції та помітне поліпшення екологічного стану навколишнього середовища. Позитивних результатів при таких технологіях можна досягнути лише тоді, коли господарства будуть економію витрачати різні види енергії на виробництво одиниці сільськогосподарської продукції.
Інтенсифікація землеробської галузі сільськогосподарського виробництва і охорона навколишнього середовища - це єдиний тісно пов'язаний між собою процес. Застосувати і повністю використовувати потенціал інтенсивних технологій вирощування пшениці без забруднення навколишнього середовища можна лише при реалізації потенціалу ценозу сорту з врахуванням його біологічних властивостей: екологічної стійкості проти посухи, низьких температур та інших негативних факторів, а звідси і підвищення потенційної продуктивності сорту, ценозу пшениці і кожної рослини в ньому. Сучасні сорти озимої пшениці інтенсивного типу мають потенційну продуктивність 60-90 ц зерна. В основному у виробничих умовах урожай цих сортів набагато менший. Причин невеликої продуктивності багато і основні серед них - порушення технологічної дисципліни. Потенційна врожайність рослин є головним фактором формування можливо високого врожаю, а реалізація його залежить від оптимізації умов вирощування, що досягається створенням оптимальних умов середовища в ценозах, тобто наближенням на різних етапах росту й розвитку озимої пшениці доцільної кількості факторів необхідного співвідношення їх.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Інтенсивне вирощування озимої пшениці по чорному пару" з предмету "Рослинництво". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.12.2012 в 12:41. Автором даного матеріалу є Антон Григоренко. З моменту опублікування роботи її переглянуто 185 та скачано 9 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон Григоренко...

відмінна курсова з рослинництва на 34 сторінки...