Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Політичне структурування парламенту та підвищення ефективності законодавчого процесу (право)Зміст

Вступ
Розділ 1. Структура парламентів демократичних країн світу
1.1 Загальні риси
1.2 Апарат
1.3 Дослідницькі служби парламентів
1.4 Контрольні служби парламентів
Розділ 2. Проблема бікамералізму в Україні
Розділ 3. Стислий історичний нарис становлення парламентаризму в Україні
Розділ 4. Структура Верховної Ради України
4.1 Голова Верховної Ради України та його заступники
4.2 Комітети Верховної Ради України
4.3 Тимчасові спеціальні і слідчі комісії Верховної Ради України
4.4 Аппарат Верховної Ради України
4.5 Рахункова Палата
4.6Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Висновок
Література

Вступ

Парламент - це виборний колегіальний орган, який має переважні права у сфері законотворчості. Завдяки парламенту у країні створюються, розвиваються і зберігаються демократичні форми прав-ління.Роль парламенту в житті суспільства кожної країни є різною. Проте у діяльності парламентів світу є багато спільного, що заслуговує на вивчення і використання набутого досвіду в діяльності інших законодавчих органів.
Перш за все слід усвідомити, що ідеали справедливості, природних прав і свобод людини можуть бути втілені у життя тільки тоді, коли держава базується на принципах народовладдя і розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Ці принципи, вперше проголошені Ш.Монтеск'є і Е.Сієсом, були зафіксовані у Конституції США, прийнятій у 1787 році. Вони стали наріжним каменем для конституцій країн Європи, що створювалися в результаті буржуазних революцій XIX століття. Як показав досвід держав розвинутої демократії, саме парламенти є підвалиною демократичних свобод суспільства, ефективними інституціями, що протидіють узурпації влади однією особою чи групою осіб .Парламенти є центром ідеологічної сфери, ареною для постійних дебатів щодо суспільно-політичного устрою держави, на якій партійні лідери та суспільні діячі мають можливість постійно переконувати виборців у необхідності змін у відповідності до своїх програм, щоб в результаті демократичної боротьби отримати владу із рук народу.

Література

1. Конституция Украины от 28 июня 1996 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1996. - № 30. – Ст. 140-143
2. Регламент Верховной Рады Украины от 27 июля 1994 г. // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1994. - № 35. – Ст. 338-339
3. Закон Украины “О комитетах Верховной Рады Украины” от 4 апреля 1995 г. в редакции от 14.07.1998. // Голос Украины. – 1998. – от 4 августа.
4. Гавриляка А. Щодо удосконалення управлінської діяльності Верховної Ради. // Право України. – 1997. - № 6. - С. 49-53.
5. Коментар до Конституции України — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. – 1998. – 412 с.
6. Конституційне право України. / за ред. проф. В.Ф. Погорілка – К.: “Наукова думка”, 1999. – 734 с.
7. Кузнецов И.Н. Компетенция высших органов власти и управления СССР. – М.: “Юридическая литература”, 1970. – 120 с.
8. Мальцев Г., Экимов А. Будет ли у нас настоящий парламент? // Народный депутат. – 1992. - № 7. - С. 20-26
9. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України. – К.: “Вентурі”, 1995. – 238 с.
10. Основи конституційного права України / за ред. В.В. Копєйчикова.– К.: “Юрінком Інтер”, 1998. – 205 с.
11. Петровский В. Депутат и политика.// Народный депутат. – 1992. - № 1. - С. 80-84.
12. Теплюк М., Ющик О. Законодательная инициатива и ее реализация в законодательном процессе. // Віче. – 1995. - № 7. - С. 13-18
13. Юридический энциклопедический словарь. – М.: “Советская энциклопедия”, 1987. – 598 с.
14. Гавриляка А. Щодо удосконалення управлінської діяльності Верховної Ради. // Право України. - 1997. - № 6. - С. 49.
15. Мальцев Г., Экимов А. Будет ли у нас настоящий парламент? // Народный депутат. - 1992. - № 7. - С. 23

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

курсова робота "Політичне структурування парламенту та підвищення ефективності законодавчого процесу (право)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.01.2011 в 11:18. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 352 та скачано 21 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали