Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Підвищення ефективності виробництваВступ

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.
В умовах переходу до ринкових відносин, питання, що пов’язані зі змінами в обліку та аналізі господарської діяльності, стали предметом глибокого економічного дослідження. Особливо стоїть питання про використання основних засобів. Краще їх використання є одним із головних факторів процесу становлення нашої держави, в цьому випадку можливе збільшення обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень.
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та кращого використання діючих основних засобів, і виробничих потужностей підприємств. і процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, - дозволяють збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації та витрат на обслуговування виробництва і його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Хотите обставить свою столовую изысканным образом? Открыв онлайн каталог компании СТС, Вы в конце концов сможете выбрать действительно стильную мебель в столовую. Удобный фильтр мебели по стилю мебели, стране производства, и производителю сузит круг Ваших поисков к нескольким вариантам.
Основні засоби є необхідним фактором будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.
Вони є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, конкурентоспроможність на ринку. Маючи ясне уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на їх використання, можна виявити напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів. Цим підтверджується актуальність вибраної теми курсової роботи.
Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть лише ті з них, хто найбільш ефективно використовують всі види наявних в них ресурсів.
Умови переходу до ринкової економіки спонукають трудові колективи до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально-речових факторів виробництва, в тому числі і основних засобів. Виявити та практично використовувати ці резерви можливо за допомогою досконалого економічного аналізу.
Стан та використання основних фондів - один із найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу - головного фактору підвищення ефективності будь-якого виробництва.
Метою даної курсової роботи є дослідження проблемних питань стану та ефективності використання основних засобів, а також визначення напрямів їх удосконалення.
Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є основні засоби підприємствo ТОВ ВКФ «ЗІФ», основним видом діяльності якого є торгівельна діяльність.
Для реалізації мети дослідження визначені наступні завдання:
• дослідити види і склад основних засобів;
• проаналізувати фінансово-господарський стан підприємства;
• здійснити методику аналізу основних засобів;
• розкрити та дослідити методи амортизації основних засобів.
Для досягнення поставленої мети були використані нормативні і законодавчі акти, праці спеціалістів і науковців.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Підвищення ефективності виробництва" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.08.2010 в 23:20. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1301 та скачано 91 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали