Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Сучасні геоморфологічні процеси на території Кіровоградської області та їх висвітлення в шкільному курсі географіїЗміст

Вступ
Розділ Ι Історія вивчення сучасних геоморфологічних процесів.
Розділ II Характеристика морфоструктур Кіровоградської області
Розділ III Характеристика морфоскульптур Кіровоградської області
Розділ IV Характеристика сучасних геоморфологічних процесів на території Кіровоградської області
4.1. Флювіальні процеси
4.2. Гляціальні процеси
4.3. Карстово-суфозійні процеси
4.4. Берегові процеси
4.5. Еолові процеси
4.6 Антропогенні процеси
Розділ V Висвітлення сучасних геоморфологічних процесів у шкільному курсі географії
Висновок
Список літератури
Додатки

Вступ

Тема дипломної роботи „Сучасні геоморфологічні процеси на території Кіровоградської області та їх висвітлення в шкільному курсі географії”.
На сучасному етапі розвитку суспільства, інтенсивність і різноманітність природокористування, техногенних впливів на рельєф земної поверхні значно перевищили їх стійкість, призвели до порушення динамічної рівноваги рельєфу і ландшафтних комплексів. Тому на сьогодні є актуальним питання вивчення геоморфологічних процесів та пошук шляхів вдосконалення схем природокористування, забезпечення управління станом і функціонуванням геоморфологічних систем, на території Кіровоградської області, є надзвичайно актуальною проблемою, у розв’язанні якої важлива роль належить геоморфології. На сьогодні сучасні геоморфологічні процеси залишаються ще недосконало вивченні, а отже потребують їх дослідження та аналізу.
Метою дипломної роботи є: дослідити сучасні геоморфологічні процеси на території Кіровоградської області та вивчити їх висвітлення в шкільному курсі географії.
Завдання дипломної роботи:
• проаналізувати наявні літературні джерела з досліджуваної проблематики;
• виявити попередній досвід з даної теми;
• провести збір інформації про історію вивчення сучасних геоморфологічних процесів на території України, в тому числі і в межах Кіровоградської області;
• охарактеризувати морфоструктури Кіровоградської області, дати визначення поняття „морфоструктура„;
• дати характеристику морфоскульптур Кіровоградської області, дати визначення поняття „морфоскульптура„;
• дослідити сучасні геоморфологічні процеси на території Кіровоградської області: утворення зсувів на узбережжі Дніпропетровського водосховища, розвиток річкових долин в межах області, описати найбільші річки Кіровоградщини, дослідити еродованість земель під впливом ерозійних процесів, проаналізувати карстово-суфозійні, гляціальні, еолові форми рельєфу, причини їх утворення;
• розглянути вплив людини на рельєф Кіровоградської області та антропогенні форми рельєфу;
• дослідити вивчення геоморфологічних процесів у шкільному курсі географії, скласти план-конспекти для 5 та 8 класів по даній темі.
• створити карти еродованості земель Кіровоградської області, схильність сільськогосподарських угідь процесам водної і вітрової єрозії.
Об'єктом даної роботи є сучасні геоморфологічні процеси на території Кіровоградської області. Предметом дипломної роботи є різноманіття, причини формування, виникнення, вплив людини на сучасні геоморфологічні процеси Кіровоградської області та їх висвітлення в шкільному курсі географії.
Для написання цієї роботи використовувалися такі методи як: аналіз та синтез інформації, комп’ютерний метод, дослідницький метод.

Уривки

Закончилась краска и Ваш принтер "требует" нового картриджа? Переходите на перезаправляемые картриджи для струйных принтеров canon, которые сэкономят Ваше время и деньги. На странице с моделью картриджа Вы найдете детальное его описание, технические характеристики, а также отзывы покупателей.
Формування геоморфологічних знань в учнів середньої школи пов'язано з вивченням окремих питань про рельєф і геологічну будову. Методика вивчення рельєфу в шкільному курсі фізичної географії розроблена ще недостатньо. Геоморфологія як наука менш відома, ніж геологія, хоч давно стала складовою частиною шкільної географії [].
Уже в курсі «Рідний край» в 5-му класі учні дізнаються про роботу текучих вод, вітру, вивітрювання, про гірські породи і руди корисних копалин. Виразником цих понять, так би мовити, наочним об'єктом для учнів стає рельєф, його форми, їх зв'язок з гірськими породами, історією геологічного розвитку.
У 6-му класі учні вивчають форми рельєфу як наслідок взаємодії внутрішніх та зовнішніх сил, описують окремі з них, ознайомлюються з дією геоморфологічних процесів.
При комплексному ознайомленні з природою у 7-му класі учні дізнаються про різноманітність рельєфу материків, описують окремі форми рельєфу, наносять їх на план місцевості, розглядають вплив діяльності людини на рельєф.
У 8-му класі вивченню рельєфу приділяється найбільша увага. Учні розглядають взаємозв'язки ендогенних і екзогенних сил, вплив їх на рельєф Землі, особливості різного за віком та походженням рельєфу на території України, глибше засвоюють зв'язки між геологічною структурою, рельєфом та іншими компонентами природи [].
Отже, головні геоморфологічні знання формуються в учнів у 5-8-х класах. У 9-10-х класах розглядаються питання практичного застосування знань про рельєф в різних галузях народного господарства, взаємодію природи і суспільства.Рельєф - один з найбільш доступних для сприйняття елементів природи, який легко відтворити в уяві. На уроках географії в середній школі вивчаються такі питання з геоморфології: походження форм рельєфу і рельєфоутворюючі процеси, вік рельєфу (морфологія), його розміри та відображення на топографічних картах.
Повна інформація про роботу

дипломна робота "Сучасні геоморфологічні процеси на території Кіровоградської області та їх висвітлення в шкільному курсі географії" з предмету "Педагогіка і методика середньої освіти. Географія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.09.2012 в 21:35. Автором даного матеріалу є Олексадр. З моменту опублікування роботи її переглянуто 234 та скачано 23 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олексадр...

унікальний в своєму роді диплом, має наукову цінність


Подібні матеріали