Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Сутність нематеріальних ресурсів підприємстваЗміст

ВСТУП 3
1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4
2. ОЦІНЮВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 11
3. АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 17
4. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 20
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 30

Висновки

По підсумкам проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
Нематеріальні ресурси вважають особливим видом інвестицій, визначаючи їх як умовну вартість об'єктів інтелектуальної, у тому числі промислової, власності. Цінність нематеріальних активів зумовлена їх можливістю тривалий час бути корисними для отримання доходу чи інших вигід. По своїй суті вони повинні розглядатися як засоби виро¬бництва, що не мають матеріальної форми, але володіють гро¬шовою (матеріальною) вартістю.
Проаналізувавши ситуацію в науково-технічній сфері, ми вважаємо, що завдання державного регулювання ринку інтелектуальних ресурсів повинні бути направлені на:
- розвиток економіки держави шляхом підвищення ефективності використання науково-технічного та творчого потенціалу країни;
- створення комфортних економічних умов для функціонування інноваційних підприємств;
- припинення нелегального обороту ОІД;
- запровадження механізмів державної підтримки патентування вітчизняних об’єктів промислової власності в інших країнах;
- нормативне врегулювання методики оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної
- власності та впорядкування оцінної діяльності в галузі інтелектуальної власності;
- перетворення фіскального характеру системи плати на дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної діяльності, на стимулюючий.
Рух у цьому напрямку створить основу для формування інфраструктури реалізації стратегій управління інтелектуальними активами вітчизняних товаровиробників; буде сприяти досягненню належного рівня конкурентноздатності вітчизняних підприємств, як на ринках товарів і послуг, так і на інтелектуальних ринках; дозволить, в остаточному підсумку, забезпечити інтенсифікацію інноваційного розвитку економіки країни.
Вибір стратегії управління інтелектуальними ресурсами підприємством та її успішна реалізація пов’язані з врахуванням ряду чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

Выпускаешься в этом году? Если Да, то тебе понадобиться мантия в честь этого события. Компания Академсервис предоставляет прокат мантий в Киеве. Киевские выпускники магистры, бакалавры и специалисты уже оценили качество услуг от Академсервиса и с удовольствием покажут тебе фотографии.
Серед факторів зовнішнього середовища ключове значення мають:
- соціально-політична, економічна й правова ситуації й перспективи їх розвитку в середньостроковій (3-5 року) і довгостроковій перспективі (5-10 років) на територіях юрисдикцій, що цікавлять підприємство;
- кількісні і якісні характеристики сегментів ринків товарів і послуг, на яких працює підприємство;
- конкурентне середовище в сфері діяльності підприємства;
- кількісні і якісні характеристики середовища обороту інтелектуальних активів (патентного середовища).
Найважливіші внутрішні фактори, що впливають на вибір стратегії управління інтелектуальними активами:
- загальна корпоративна управлінська стратегія, реалізована на підприємстві залежно від стану, у якому воно перебуває;
- маркетингова стратегія підприємства;
- інноваційна стратегія;
- фінансова стратегія (стратегія управління активами й стратегія управління капіталом);
- стратегія операційного управління (виробнича стратегія);
- стратегія управління персоналом;
- кількісні і якісні характеристики наявних інтелектуальних активів.
Очевидно, що стратегія управління інтелектуальними активами підприємства повинна враховувати фактори зовнішнього середовища й повинна бути погоджена із сукупністю перерахованих управлінських стратегій, реалізованих на підприємстві.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Сутність нематеріальних ресурсів підприємства" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 17.12.2012 в 13:49. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 80 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

відмінна курсова на 30 сторінок


Подібні матеріали