Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Економічний аналіз

Аналіз фінансової дільності підприємстваЗміст

Вступ 4
І. Загальна характеристика підприємства
1.1. Аналіз та якісна оцінка виробничих ресурсів …..5
1.2. Організаційна побудова та спеціалізація підприємства…..9
ІІ. Аналіз ефективності діяльності підприємства
2.1. Аналіз структури, ефективності відтворення і використання основних фондів ДП "Ківерцівське ЛГ" …12
2.2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ДП " Ківерцівське ЛГ"..16
2.3. Аналіз собівартості продукції ДП "Ківерцівське ЛГ"20
2.4 Аналіз прибутку ДП "Ківерцівське ЛГ"21
ІІІ. Шляхи збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості продукції на ДП "Ківерцівське ЛГ". Аналіз балансу ДП "Ківерцівське ЛГ".
3.1. Аналіз чинників, що впливають на зміну обсягу виробництва на ДП "Ківерцівське ЛГ".23
3.2 Резерви зниження собівартості продукції ДП "Ківерцівське ЛГ"…..25
3.3. Аналіз балансу ДП "Ківерцівське ЛГ"28
Висновки …..32
Список використаних джерел….33

Вступ

Провідною ланкою ринкової трансформації економіки постсоціалістичних країн є процеси реформування відносин власності, становлення критичної маси самостійних товаровиробників, формування конкурентного середовища. Суттєві економічні перетворення в організації діяльності підприємств висувають їх на передній план як основних рушіїв зростання ефективності суспільного виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Дія конкурентних механізмів докорінно змінює ставлення до управління на підприємстві. Пасивний підхід до управління, при якому контролюється значення основних параметрів змінюється на активний. Він реалізується завдяки систематизованій, розгорнутій за всіма операціями проектування і виробництва продукції та послуг управлінської діяльності менеджерів, технологів та всіх інших працівників підприємства.
Об’єктом дослідження є державне підприємство "Ківерцівське лісове господарство".
Предметом дослідження є аналіз фінансової діяльності ДП "Ківерцівське лісове господарство".
Метою курсової роботи є аналіз фінансової діяльності на державному підприємстві "Ківерцівське лісове господарство".
Виходячи з мети роботи ми ставимо такі завдання:
- Розглянути загальний опис підприємства;
- провести аналітичне дослідження фінансового стану на державному підприємстві "Ківерцівське лісове господарство";
- на основі проведеного дослідження висунути пропозиції по усуненню виявлених проблем та досягнення цілей підприємства

Висновки

Державне підприємство "Ківерцівське лісове господарство" створене в 1939 році на базі приватних каземних лісів після возз’єднання західної України з Радянською Україною.
Фінансовий стан підприємства є недуже стійким, однак підприємство отримує постійну фінансову підтримку з боку держави. Проблеми з незадовільним фінансовим станом підприємства частково спричинені тим, що підприємство почало переоснащення виробництва. Технічне переозброєння виробництва дасть змогу покращити якість продукції, знизити її собівартість, а відповідно і збільшити конкурентоспроможність. Ці позитивні зміни допоможуть підприємству в майбутньому збільшити частку ринку, збільшити завантаженість виробничих потужностей, покращити фінансовий стан.
Самих виробничих потужностей не достатньо для того щоб подолати проблеми які виникли на підприємстві. Необхідно постійно проводити перепідготовку персоналу, атестацію знань. Також важливим є покращення ефективного використання робочого часу та зменшення його не продуктивних втрат, тому пропонуємо керівництву підприємства провести аналіз втрат робочого часу і вжити заходів по мінімізації простоїв.
На підприємстві є певні проблеми з кадрами це зокрема стосується їх вікової структури. Багато молодих спеціалістів не виявляють бажання працювати на виробництві за порівняно з приватними підприємствами низької оплати праці. Необхідно негайно вжити заходів по покращенню матеріальної винагороди праці, а також умов праці.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз фінансової дільності підприємства" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.04.2011 в 16:50. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1118 та скачано 118 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали