Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Фінансове право

Суб'єкти фінансово-правових відносинЗміст

Вступ 4
1. Правовідносини: поняття та їх суб’єкти 6
2. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості 7
3. Суб’єкти фінансового права і фінансових правовідносин 15
Загальні висновки 21
Література 23

Вступ

В умовах реалій існування України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави постає проблема розбудови власної фінансової системи. Тому у сучасних умовах створення основ ринкового господарства помітно зростає інтерес до фінансових аспектів розвитку економіки, яка за своєю структурою, взаємозв’язками, регулюванням та іншими параметрами є досить складною системою.
Нова фінансова політики держави провадиться в життя через фінансове законодавство. Правові норми, що регулюють фінансові відносини, містяться як у загальних, так і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки фінансових відносин, нормативних актах. В них знаходить своє відбиття політика, скерована на використання фінансів в інтересах побудови незалежної суверенної України.
Відносини, що виникають у процесі мобілізації, розподілу і витрачання централізованих і децентралізованих фондів коштів державою та її органами, регулюються фінансово-правовими нормами. В уповноважених фінансово-правових нормах держава надає учасникам фінансових правовідносин повноваження на проведення певних позитивний дій.
Принципи фінансової діяльності держави, як основні начала правового регулювання, виступають своєрідним камертоном всієї наступної нормотворчості у даній сфері суспільних відносин. Вони гарантують безперервність та послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв’язок фінансового законодавства та фінансової політики.
Особливо велика роль принципів права у формуванні судової та адміністративної практики, у відміні застарілих та прийнятті нових юридичних норм, тлумаченні правових актів та усуненні прогалин в законодавстві.
Фінансово-правові норми закріплюють проведення фінансових заходів, пов’язаних з переходом до ринкової економіки, яка докорінно змінює характер цих норм. Це викликає необхідність глибокого вивчення питань фінансового права науковцями і практиками.
Дана курсова роботи присвячена вивченню питань, що виникають при у фінансово-правових відносинах, а саме поняттю суб’єктів правовідносин, які виникають у фінансової діяльності, їх правам та обов’язкам.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Суб'єкти фінансово-правових відносин" з предмету "Фінансове право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.10.2010 в 21:03. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1180 та скачано 56 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...