Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна економіка

Конспект з міжнародних економічних відносин (МЕВ)Зміст

1. Сутність світової економіки і основні тенденції її розвитку.
2. Сутність міжнародних економічних відносин, їх форми, фактори і показники розвитку.
3. Головні економічні закони розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин.
4. Основні та спеціальні принципи розвитку МЕВ.
5. Міжнародний поділ праці, фактори розвитку і особливості в сучасних умовах.
6. Організаційно-економічні форми втілення міжнародного поділу праці.
7. Місце України в міжнародному поділу праці
8. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.
9. Глобалізація, її сутність і прояви.
10. Сутність, причини і форми міжнародної економічної інтеграції.
11. Масштаби, значення і проблеми європейської інтеграції.
12. Організаційна структура і механізм функціонування ЄС.
13. Інтеграційні об'єднання країн світу.
14. Проблеми і перспективи Єдиного Економічного Простору.
15. Україна і сучасні інтеграційні процеси.
16. Сучасна система міжнародних економічних організацій, їх класифікація.
17. Економічна діяльність ООН, її рівні.
18. Міжнародні економічні організації поза системою ООН.
19. Україна і міжнародні економічні організації.
20. Теорії міжнародної торгівлі.
21. Масштаби і основні тенденції міжнародної торгівлі в сучасних умовах.
22. Світові товарні ринки, їх структура і динаміка.
23. Види зовнішньоторговельної політики держави. Торговий баланс.
24. Методи регулювання зовнішньої торгівлі.
25. Міжнародні організації з регулювання торговельних відносин.
26. Світовий ринок послуг, його особливості, структура, значення.
27. Міжнародний обмін технологіями. Інтелектуальна власність.
28. Товарні знаки і регулювання умов їх використання.
29. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво, його форми і значення.
30. Транснаціональні компанії, їх види, масштаби діяльності, економічна роль.
31. Вільні економічні зони, їх класифікація, особливості функціонування.
32. Міжнародна міграція робочої сили, її види, масштаби, значення.
33. Світовий ринок робочої сили, його структура, тенденції.
34. Державне і міжнародне регулювання трудової міграції.
35. Проблеми міграції робочої сили в Україні.
37. Світова валютна система, її еволюція і сучасні особливості.
38. Платіжний і розрахунковий баланси країни. Баланс міжнародної заборгованості.
39. Міжнародний кредит, його форми і значення.
40. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин.
41. Міжнародний валютний фонд, його цілі, роль.
42. Україна і міжнародні економічні організації.
43. Міжнародні транспортні відносини, їх регулювання.
44. Проблеми інтеграції України до світового господарства і
міжнародних економічних відносин.


  

Повна інформація про роботу

конспект "Конспект з міжнародних економічних відносин (МЕВ)" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.07.2010 в 17:35. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3039 та скачано 185 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...