Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік розрахунків з постачальникамиЗміст

Вступ 3
1. Теоретична база розрахунків з постачальниками. 4
2. Облік розрахунків з постачальниками 9
3. Облік розрахунків, заснованих на заліку взаємних вимог 11
Висновки 12
Список використаної літератури 13

Вступ

Підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировину, матеріали й інші товарно - матеріальні цінності і послуги; з покупцями – за куплені ними товари; із замовниками – за виконані роботи і послуги.
В умовах нестабільної ринкової економіки ризик несплати або несвоєчасної оплати рахунків збільшується, це приводить до появи дебіторської і кредиторської заборгованості. Частина цієї заборгованості в процесі фінансово – господарської діяльності неминуча і повинна знаходиться в рамках припустимих значень.
Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні й прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності розрахунків з дебіторами і кредиторами. Збільшення або зниження дебіторської і кредиторської заборгованості призводить до зміни фінансового положення підприємства. Так, наприклад, значне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською може привести до так називаного технічного банкрутства. Це зв'язано зі значним відволіканням засобів підприємства з обороту і неможливістю погасити вчасно заборгованість перед кредиторами. На підставі цього необхідно проводити моніторинг й аналіз стану розрахунків. Для проведення аналізу використовуються дані бухгалтерського обліку і звітності, тому важливу роль відіграє правильна організація на підприємстві бухгалтерського обліку розрахункових операцій, що вимагає своєчасного і повного відображення господарських операцій по розрахунках у первинних документах і облікових регістрах.

Список використаної літератури

1. “Положення (стандарти) бухгалтерського обліку” №1-26, затверджені у період з 31.03.99р. по 31.08.2002 Наказом Міністерства Фінансів України.
2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник/ За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця.-3-е вид. перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001.-672с.
3. Вещунова Н.Л., Фомина А.Ф. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности. – СПБ: Издательский торговый дом "Герда", 2000 – 640 с.
4. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. К. – 2001.
5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів-5-е вид., допов. й перероб.- К.: А.С.К., 2000.-784с.

Повна інформація про роботу

реферат "Облік розрахунків з постачальниками" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.11.2010 в 23:26. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 979 та скачано 40 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...