Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік зобов'язаньЗміст

Вступ 3
1. Теоретични засади обліку зобов’язань. 5
2. Організація обліку зобов’язань. 13
2.1. Документування зобов’язань на підприємстві. 13
2.2. Аналітичний облік зобов’язань. 18
2.3. Синтетичний облік зобов’язань. 21
2.4. Відображення зобов’язань у звітності. 48
Висновки. 56
Список використаної літератури. 58

Вступ

Побудова ринкової економіки на Україні нерозривно пов’язана з реформуванням кредитних відносин.
Кредит і кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням.
Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати розвиток вітчизняного товарного виробництва.
Кредитні відносини банків з підприємствами э однією з найпоширеніших форм кредитної ланки України.
Аналіз кредитів банку і управління використовуванням кредитів є одним з найважливіших питань у складному процесі керування підприємством. Воно містить у собі розрахунок часу обороту кредитів (кредитний цикл), аналіз кредитного потоку, його прогнозування, визначення оптимального рівня кредиту, складання графіку погашення кредиту і т.п.
У ринкових умовах будь-який капітал, вкладений у підприємство чи фірму, розглядається як зайнятий, по якому потрібно виплачувати відсоток. Якщо навіть підприємець вкладає свій власний капітал, він все одно, щоб не потерпіти збитків, повинен врахувати у своїх витратах відсоток на капітал, не менший того, який міг би бути отриманий, якби цей же капітал був би їм представлений кому-небудь у довгостроковий кредит. Цим відсотком звичайно і керуються при (проектуванні) створенні підприємств і інших об'єктів у ринкових умовах, порівнянні варіантів і виборі найвигіднішого з них. Крім відсотка, який представляє собою частку банкіра, як би “ціну капіталу”, враховується і можливість одержання підприємницького доходу, прибутку. Тут багато чого залежить від конкретних умов даного виробництва: наявності забезпеченого збуту, постачання сировиною, паливом і енергією, ступеня використання робочої сили.
Предмет дослідження: облік довгострокових кредитів банку в національній валюті ТОВ Дар.
Об’єкт дослідження: бухгалтерський облік, процеси щодо автоматизації бухгалтерського обліку на ТОВ «Дар».
Мета роботи: Дослідити на прикладі ТОВ Дар облік та аналіз довгострокових кредитів банку, їх вплив на діяльність підприємства.
Актуальність теми: У ринкових умовах будь-який капітал, вкладений у чи підприємство фірму, розглядається як зайнятий, по якому потрібно виплачувати відсоток. Якщо навіть підприємець вкладає свій власний капітал, він усе рівно, щоб не зазнавати збитків, повинен врахувати у своїх витратах відсоток на капітал, не менший того, який міг би бути отриманий, якби цей же капітал був би їм представлений кому-небудь у довгостроковий кредит. Цим відсотком звичайно і керуються при створенні (проектуванні) підприємств і інших об'єктів у ринкових умовах, порівнянні варіантів і виборі найвигіднішого з них. Крім відсотка, який представляє собою частку банкіра, як би “ціну капіталу”, враховується і можливість одержання підприємницького доходу, прибутку. Тут багато чого залежить від конкретних умов даного виробництва: наявності забезпеченого збуту, постачання сировиною, паливом і енергією, ступеня використання робочої сили.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІУ. .
2. "Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Міністру від 07.05.93 № 25 (із змінами та доповненнями).
3. "Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами", затверджені наказом Мінфіну від 31.05.96 № 112.
4. "Положення про головних бухгалтерів", затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 № 59 (із змінами та доповненнями).
5. Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 № 727/98.
6. Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності України", 1998р.
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України ЗО. 11,99р. №291
8. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 № 108/95-ВР.
9. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96 № 504/96-ВР.
10. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 № 400/97-ВР.(із змінами та доповненнями)
11. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26.06.97 № 402/97-ВР (із змінами та доповненнями).
12. Декрет КМУ "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 № 13-92 (із змінами та доповненнями).
13. "Інструкція зі статистики заробітної плати", затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323.
14. "Порядок справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття", затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики від 03.10.97 № 4.
15. "Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України", затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від 28.12.94 №44.
16. "Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку надходження до Пенсійного фонду України", затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 № 4-6.
17. "Про встановлення максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників, суми оподатковуваного доходу, з яких справляються збори (внески) до соціальних фондів". Постанова КМУ від 13.07.99 № 1064.
18. "Інструкція про прибутковий податок з громадян", затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 № 12 (із змінами та доповненнями).
19. Лист Мінфіну та Головної державної податкової інспекції України від 12.09.96 № 17-214/10-6069 "Про зміни у шкалі ставок прибуткового податку з доходів громадян".
20. Закон України від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ "Про систему оподаткування".
21. Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість".
22. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18-92 "Про акцизний збір".
23. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".
24. Закон України від 19.09.96 р. № 378/96-ВР "Про плату на землю".
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.92 р. № 77 "Про створення Державного інноваційного фонду".
26. Закон України від 23.03.96 р. № 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".
27. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян".
28. Закон України від 26.06.97 р. № 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".
29. Закон України від 26.06.97 р. № 402/97-ВР "Про збір на обов'язкове соціальне страхування".
30. Закон України "Про державну контрольно-ревізтну службу в Україні" // Урядовий кур'ер.— 1993.— 4 березня.
31. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Голос УкраТни.— 1993.— 29 травня.
32. Андреев В. Д. Практический аудит: Справочное пособие.— М.: Экономика, 1994.
33. Аудит: Практич. пособие / Под ред. А. Н. Кузьминского.— К.: Учетинформ, 1996.
34. Аудит и ревизия: Справочное пособие / А. Л. Бавдей и др.— Минск: 000 "Мисанта", 1994.
35. Барышников Н. П. Организация и методика проведения общего аудита.— М.:
ИИД "Филинь", 1996.
36. Білуха М. Т. Аудит у бізнес1.— Дніпропетровськ: Преском, 1994.
37. Білуха М. Т. Теорія фжансово-господарського контролю і аудиту.— К.: Манускрипт, 1996.
38. Данилевский Ю. А. Аудит: вопросы и ответы.— М.: Бухгалтерский учет, 1993.
39. Камышанов П. И. Знакомьтесь: аудит.— М.: ИВЦ "Маркетинг", 1994.
40. Стуков С. А., Голышев В. Д. Введение в аудит.— М.: Тарвер, 1992.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік зобов'язань" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.11.2010 в 23:33. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 651 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали