Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Стратегічне планування та контроль у системі контролінгу на підприємствіУривки

Формування системи ринкових відносин в сучасних умовах вимагає від суб'єктів господарювання постійно адаптуватись до зміни попиту: розширювати асортимент, поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. Проте вітчизняні підприємства не змогли безболісно перейти від "ринку продавця", який діяв за адміністративної системи господарювання, до ринку покупця. Керівники багатьох суб'єктів господарювання за браком належної кваліфікації довели свої підприємства до межі банкрутства. Частка збиткових підприємств в Україні за останні три роки хоча і зменшилась, але все-таки займає значну питому вагу .
Факторами фінансової кризи вітчизняних підприємств є як зовнішні (криза в економіці, інфляція, зменшення купівельної спроможності населення тощо), так і внутрішні (прийняття невиважених, неправильних та неефективних управлінських рішень).
Істотним фактором, який обумовлює прийняття неправильних управлінських рішень в фінансовій сфері, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективного планування, належної координації діяльності різноманітних служб, інформаційного менеджменту, внутрішнього управлінського обліку, аналізу та контролю. Разом з тим, у всіх провідних фірмах Західної Європи, США, Японії та інших розвинутих країн діють ефективні системи контролінгу, які багато в чому виконують функції мозкового центру .
Цілий ряд сучасних вчених-економістів досліджували організаційні та методологічні проблеми впровадження контролінгу на підприємствах України. Серед них можна виділити праці Бланка О.І., Дайма А., Хана Д., Кармінського О.М., Оленя М.І.. Окремі монографії, присвячені контролінгу, видані вітчизняними науковцями:Петренко С.Н., Сухарєвою Л.О..
Незважаючи на низку досліджень у галузі контролінгу і його ролі в стратегічному плануванні та контролю, ці питання у вітчизняній економічній літературі висвітлені не достатньо повно.
Стратегічне планування, зокрема фінансове планування, та контроль за фінансово-господарською діяльністю є невід'ємною складовою процесу управління підприємством. Фінансове планування та контроль є необхідними для досягнення високої результативності виробничо-господарської діяльності, фінансового забезпечення розширення обороту виробничих фондів, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансову стійкість підприємства .
Фінансове планування є важливим аспектом діяльності компанії, оскільки забезпечує "дорожню карту" для спрямування процесу керівництва, координування та контролю за фінансово-господарською діяльністю фірми для досягнення її цілей.
Фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Метою фінансового планування є забезпечення виробничого процесу необхідними джерелами фінансування .
Контроль - це особливий вид діяльності на підприємстві, який зосереджений на спостереженні за процесом управління та його оцінці. Контроль є кінцевою функцією менеджменту, і прорахунки та недоліки у його виконанні призводять до погіршення результатів господарювання. Водночас належний контроль сприяє досягненню поставлених цілей.
Контроль являється таким типом діяльності щодо управління підприємством, який дає змогу вчасно виявити проблеми, розробити і здійснити заходи, спрямовані на коригування ходу та змісту роботи в організації до того часу, коли проблеми набудуть ознак кризи. Одночасно контроль дає можливість виявити та поширювати позитивні починання, підтримувати найбільш ефективні напрями діяльності на підприємстві. Метою контролю є сприяння зближенню фактичних і бажаних результатів діяльності, тобто забезпечення досягнення цілей, що стоять перед підприємством .

Повна інформація про роботу

реферат "Стратегічне планування та контроль у системі контролінгу на підприємстві" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.10.2010 в 11:18. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 658 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали