Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Бюджетне планування та контроль на підприємствіЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ
1.1. Значення та завдання бюджетування
1.2. Бюджетне планування на підприємстві
1.3. Функції бюджетного контролю
РОЗДІЛ 2. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ТА АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ
2.1. Бюджет продаж та виробництва продукції ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”
2.2. Бюджет витрат на виробництво продукції ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”
2.3. Розрахунок показників прибутковості ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Анотація

Бакалаврська кваліфікаційна робота, на тему: "Бюджетне планування та контроль на підприємстві”, складається з двох основних розділів, які відображають актуальність проблеми бюджетного планування та контролю на підприємствах.
У першому розділі описується важливість впровадження бюджетування на підприємствах, а також завдання, які воно вирішує. Подано класифікацію бюдже-тів, які доцільно формувати на підприємстві, та їх коротку характеристику. Також описано, як здійснюється контроль за виконанням бюджетів, етапи аналізу вико-нання бюджетів.
У другому розділі подано бюджет продаж, бюджет виробництва, бюджет витрат на виробництво та бюджет прибутку ВАТ "Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат”. А також проведено аналіз відхилень та причин їх виник-нення по кожному бюджету по кожному бюджету.

Вступ

Ефективність підприємницької діяльності залежить, в першу чергу, від її планування та оцінки. Найбільш об’єктивну оцінку підприємницької діяльності, забезпечення адаптації підприємства до зовнішніх змін, а також здатність гнучко реагувати на ці зміни дає бюджетування.
Останнє десятиріччя бюджетування активно впроваджується та використовується на російських підприємствах – ВАТ " Норильський нікель”, ”Нижньотагільський металургійний комбінат”, "Алтайкокс”, "Альфа-еко”, "Синтертрейд” тощо. На початку ХХI ст. на українських підприємствах, переважна більшість яких перебувала у фазі реорганізації, реструктуризації, суттєвих організаційних змін, виходу із затяжної кризи, виникла необхідність у системному упорядкуванні діяльності з технологічних, технічних, кадрових, економічних, фінансових питань. При цьому окремі підприємства, наприклад, ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, АТ "Укрнафта”, АТ "Ензим”, АТ "Світоч” та інші, вирішували свої проблеми (низької результативності, неплатоспроможності, неліквідності) за допомогою бюджетування, що вже сьогодні принесло позитивні результати.
Як свідчить проведене соціологічне опитування, завдяки впровадженню бюджетних систем чи їхніх елементів на вітчизняних підприємствах досягнуто: поліпшення ситуації з платоспроможністю підприємства (36,3% позитивних відповідей менеджерів), прийняття обгрунтованіших управлінських рішень, що базуються на бюджетній інформації (34,8%), підвищення фінансової результативності (зростання прибутку, рентабельності – 31,4%), забезпечення цільового використання та економії ресурсів організації (31,1%), поліпшення фінансової дисципліни (20,4%), взаємоузгодження фінансових відносин у межах підприємства та із зовнішніми контрагентами (12,2%), вивчення менеджерами діяльності власних підрозділів й організації з позиції надходжень і видатків (10,7%), підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства (7,1%), вибір найпривабливіших сфер для інвестування (6,3%) тощо.
За останні роки в Україні спостерігається тенденція до спадання кількості збиткових підприємств, їхньої частки у загальній кількості підприємств та обсягів збитків. Зокрема в Україні у 2002 році збитково працювало 38,8% підприємств, у 2003-му році – 37,1%, у 2004 році – 34,8%.
На жаль, для керівників вітчизняних підприємств процес бюджетування на рівні підприємства залишається не зовсім зрозумілим. Спостерігається повна
відсутність взаємозв’язку цілей довгострокового і середньо -, короткострокового періодів або часткове їх відображення у деяких бізнес-планах. За відсутності налагоджених процедур і визначеної послідовності операцій планування планово-економічні служби часто займаються лише збором інформації про величину витрат або доходів по продукції або підрозділах підприємства, після чого обробляють її і консолідують у загальний бюджет доходів і витрат (результат фінансової діяльності). При цьому складається ситуація, за якої внаслідок розрізнених, нескоординованих дій підрозділів підприємства при плануванні своєї
діяльності не забезпечується достовірність та оперативність подачі інформації керівництву, своєчасне складання зведеного бюджету по підрозділах та видах діяльності.
Виходячи з цього, набуває значущості проблема бюджетного планування підприємств. Бюджетування – це процес колективний, який дає змогу погодити діяльність підрозділів усередині підприємства і підпорядкувати її загальній стратегічній меті.Повна інформація про роботу

дипломна робота "Бюджетне планування та контроль на підприємстві" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.10.2010 в 22:19. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2093 та скачано 94 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали