Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Контрольна робота з інституційної економікиЗміст

8. Які відмінні риси еволюційної теорії фірми? 3
11. Охарактеризуйте нову інституціональну економічну течію… 5
37. Охарактеризуйте інституціональне проектування 11
Література 16

Уривки

8. Які відмінні риси еволюційної теорії фірми?

На початку 80-х років одержав розвиток новий напрямок у теорії фірми - еволюційний підхід. В еволюційній теорії фірма розглядається як один з об'єктів у середовищі подібних об'єктів, яку можна уподібнити біологічній популяції. Поведінка підприємства в першу чергу визначається взаєминами між членами цієї популяції, у другу - деякими внутрішніми характеристиками об'єкта, до числа яких у даній теорії відносять у першу чергу устояні правила прийняття рішень у відповідь на ті чи інші внутрішні чи зовнішні впливи.
Вважається, що за час функціонування підприємства в безупинній взаємодії з "популяцією" на кожнім підприємстві складаються певні традиції і процедури прийняття рішень, алгоритми реагування на зміну зовнішнього і внутрішнього середовища. Ці правила і визначають, у кінцевому рахунку, обличчя фірми, а також відмінність одного підприємства від іншого в конкурентній боротьбі. На думку "еволюціоністів" саме сформовані правила, а не сліпе прагнення до максимізації прибутку у всіх ситуаціях і при всіх умовах визначають характер прийнятих рішень. Ці правила не є раз і назавжди встановленими, вони еволюціонують відповідно до зміни ділового середовища підприємства і несуть на собі відбиток як особистостей керівників фірми, так і характер взаємин з партнерами з інших підприємств.
Еволюційна теорія фірми вважає, що у фірми відсутній єдиний критерій прийняття рішень. Цей критерій, що відбиває історичний шлях успіхів і невдач фірми, складається в процесі її розвитку і має динамічний характер, міняючись від періоду до періоду.
Еволюційна теорія розглядає підприємство в двоїстому аспекті: з одного боку, як член "популяції" інших фірм, підданий усім наслідкам еволюції популяції, з іншого боку - як "індивідуум", що володіє власними традиціями і перевагами. Еволюційна теорія фокусується на сформованих правилах прийняття рішень і їхніх змін під дією зовнішнього і внутрішнього середовища. [2, с.88]
На формування стратегії підприємства накладається специфіка перехідного періоду. Однак центр ваги цих робіт лежить у вивченні впливу перехідного періоду на підприємства, а не в проблемі вироблення оптимальної стратегії підприємства в умовах перехідного періоду. Таким чином, еволюційна модель підприємства на відміну від неокласичної визнає, що в підприємств немає єдиного критерію оптимальності прийнятих рішень. Цей критерій носить строго індивідуальний характер, відбиваючи не тільки індивідуальні переваги, але й історичний досвід діяльності фірми, її успіхів і невдач. Зрозуміло, що мова йде не про постійний, як у неокласичній теорії, а про динамічний критерій, що змінюється від періоду до періоду.

Література

1. Введение в институциональный анализ: Учеб. пособие / Под. ред. В.Л. Тамбовцева. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1996.-350с.
2. Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под рук. Д.С. Львова. – М.: ИНФРА М, 2001.- 480 с.
3. Клейнер Б.Г. Эволюция институциональных систем. – М.: Наука, 2004. – 240 с.
4. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.-540 с.
5. Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. – М.: Экономичес-кий факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 591 с.
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з інституційної економіки" з предмету "Інституційна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.11.2011 в 17:11. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 240 та скачано 36 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...