Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Банківська справа

Облік та аналіз банківських кредитів (дипломний проект)Зміст

1 Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні.
1.1 Класифікація і характеристика кредитних операцій.
1.2 Організація кредитного процесу.
1.3 Характеристика об'єкта дослідження.
1.4 Джерела погашення кредитів.
2 Діюча практика урахування й аналізу кредитів.
2.1 Бухгалтерський облік операцій по видачі і погашенню кредитів. Кредитна документація
2.2 Аналіз діючого порядку формування банківського кредиту. Ціна банківського кредиту.
2.3 Етапи видачі кредиту. Облік кредитної документації
2.4 Етапи контрольного супроводження кредитних коштів
2.5 Автоматизація бухгалтерського обліку за допомогою засобів обчислювальної техніки.
3 Аналіз банківських кредитів. Внутрішньобанківські методи і системи забезпечення економічної безпеки в сфері кредитування.
3.1 Використання економіко-математичних методів із метою удосконалення планування і прогнозування в банках.
3.2 Аналіз активних операцій банку. Аналіз і оцінка якості кредитного портфеля банку.
3.3 Оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства.
3.4 Оцінка кредитоспроможності підприємств малого бізнесу.
3.5 Формування страхових резервів і резервних фондів.
3.6 Порівняльний аналіз прибутків банку. Аналіз прибутку банку від кредитної діяльності.
4 Розрахунок економічної ефективності.
5 Розрахунок часу і шляхів евакуації.
Висновок.
Література.
Додатки.

Висновок

Кредит - позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності та цільового характеру використання.
У дипломній роботі розкриті сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків України, зокрема аналізованим по АК ЛГО Промінвестбанка м. Луганська.
Відокремлені такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, консорціумний, споживчий. Також названа і розкрита класифікація кредитів, охарактеризовані кредитні операції. У організації кредитного процесу відокремлено значення керівного складу банку, кредитного відділу і кредитних підрозділів, а також інших чинників, що впливають на організацію кредитного процесу.
Етапи процесу кредитування подані у чотири етапи, кожний із який вносить свій внесок у характеристику кредиту і визначає ступінь надійності і прибутковості для банку:
1. Розгляд заяви на надання кредиту.
2. Визначення кредитоспроможності, фінансового стану клієнта й оцінка ризику по кредиту.
3. Підготування і підписання кредитного договору.
4. Контроль за виконанням умов договору при погашенні кредиту.
Мною розглянуті джерела погашення кредитів і інструменти забезпечення повернення кредитів.
Бухгалтерський облік, пов'язаний із кредитуванням ведеться в заснуваннях «Промінвестбанків» відповідно до Плану рахунків. У залежності від того, у якій формі виданий кредит, на який термін і яку форму власності ставить позичальник - відкриваються відповідні позичкові рахунки, на яких ведеться бухгалтерський облік. Основні бухгалтерські проводки по обліку прямування виданих кредитів і обліку кредитної документації приведені в даній дипломній роботі.
Етапи контрольного супроводу кредитних коштів подані методами аналізу й угрупування. Також даний чіткий опис можливих ситуацій при контрольному супроводі кредитних коштів і розміщення питань, які виникають.
Ціна банківського кредиту, її розрахунок зроблений за допомогою установлених формул на прикладі даного кредиту. Кредитна документація і її урахування в повному обсязі подана в додатках до дипломної роботи, на прикладі оформлення даного кредиту підприємства ЛДХ "Донецьквугілля".
У дипломній роботі були використані економіко-математичні методи. У результаті отримана модель залежності між сумою виданих кредитів і прибутком банку. При визначенні моделі були отримані такі коефіцієнти кореляції 0,26 (дозволяє судити про тісноту досліджуваного зв'язку), індекс кореляції 0,27 (27% прибутки банку відбуваються за рахунок суми виданих кредитів). Також отримане рівняння зв'язку, що у конкретній кількісній формі показують, яка існує залежність між досліджуваними чинниками.
У дипломній роботі поданий аналіз активних операцій банку за останній рік, у структурі якого кредити займають 49.9%, у тому числі видача короткострокових кредитів 33,1%. На цьому етапі банк можна охарактеризувати як платоспроможний. тому що кошти на коррахунках в НБУ складають 2,7%. Активи банку складаються в основному з кредитів клієнтів. На даному етапі банк повинний боротися з безнадійними боргами і погано забезпеченими кредитами, що можуть спричинити за собою збитки.
Аналіз кредитної діяльності банку - це оцінка ефективності банківських аналітичних систем керування кредитними ризиками, оцінка якості можливого ризику, прогноз рентабельності кредитних операцій, слушність визначення кредитного портфеля банку.
Зроблений також аналіз кредитного портфеля банку. У аналізі структури кредитного портфеля банку найбільшу питому вагу складають пролонговані позички 81,7%, що складає 659730 грн. Банк проводить ризиковану кредитну політику. Мною був перелічений необхідний резервний фонд, що склав не менше 2200 тис. грн.
У даній дипломній роботі були розглянуті питання кредитних ризиків. Також зроблена комплексна оцінка кредитного ризику на основі багатофакторного аналізу кредитоспроможності клієнтів.
У дипломній роботі приведена діюча практика визначення платоспроможності і ліквідності підприємства. Оскільки для того, щоб погасити кредит і відсотки по ньому, капітал повинний бути вкладений в основному в ліквідні активи, що приносять прибуток.
Аналіз прибутку банку зроблений на 1.01.99 р., у структурі прибутків найбільшу питому вагу займають відсотки, отримані від кредитної діяльності 69%. У структурі прибутків за рік відбулися такі зміни: отримані відсотки по кредитах зменшилися на 14%. Оскільки в структурі прибутків банку найбільшу питому вагу займають отримані відсотки по кредитах, зроблений аналіз впливу суми виданих кредитів і процентної ставки за кредит. Прибуток склав 1310250 грн., тобто збільшення суми виданих кредитів на 1103430 грн., а зменшення процентної ставки на 2,51% зменшило суму отриманих відсотків на 114880 грн.
Зроблено аналіз прибутковості банку від кредитної діяльності в порівнянні з попереднім періодом. Прибутковість зменшилася на 113990 грн., за рахунок того, що сума сплачених відсотків перевищила відсотки отримані. Від кредитної діяльності банк одержав збитки в розмірі 16280 грн.
Зміни ефективності діяльності банку визначалася за допомогою таких показників:
1. Чистий спред - 6,5% - означає, що кредитна діяльність банку неефективна, свідчить про те, що ставка сплачених відсотків перевищує відсотки отримані.
2. Маржа - 0,17% - означає збитки від кредитної діяльності.
3. Інший прибуток 3,8% Прибуток банку формувався за рахунок не кредитних операцій. (Див. додаток таблиці 1 і 2).
На підставі даних таблиць можна зробити висновок про те, що фінансове положення банку задовільне. Проблеми пов'язані з кредитною діяльністю банку можуть бути вирішені керівництвом банку. Фінансове положення банку стабільне, банк може пристосуватися до умов економічної кон’юнктури і роботи банківського сектора.
Комерційні банки виконують функції кредитування і інвестування підприємств, держав і населення. Банки виступають у якості фінансових посередників, одержуючи кошти в кінцевих кредиторів і даючи їхнім кінцевим позичальникам. За рахунок кредитів банку здійснюється фінансування промисловості, сільського господарства, торгівлі, забезпечується розширення виробництва.
Ефективне розміщення активів приносить банку прибуток, що дозволяє йому здійснювати свою роль у розвитку держави.
Проблема, що стосується добробуту держави, є актуальною.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік та аналіз банківських кредитів (дипломний проект)" з предмету "Банківська справа". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.09.2010 в 19:04. Автором даного матеріалу є Никифорова Н. М.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1359 та скачано 63 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Никифорова Н. М....

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали