Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік та аналіз фінансових результатівЗміст

Вступ.
І. Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання.
1.1. Обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання.
1.2. Система формування фінансових показників.
1.3. Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку.
1.4. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України.
1.5. Особливості аналізу фінансових результатів в умовах інфляції.
ІІ. Облік фінансових результатів діяльності та використання прибутку товариства с обмеженою відповідальністю .
2.1. Економічна характеристика ТОВ .
2.2. Звіт про фінансові результати.
2.2.1. Облік фінансових результатів.
2.2.2. Облік прибутків і здобутків від реалізації продукції.
2.2.3. Облік інших позареалізаційних прибутків і здобутків.
2.2.4. Облік операцій по використанню прибутку.
2.3. Оподаткування прибутку.
2.3.1. Облік розрахунків по податку на прибуток.
ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності.
3.1. Аналіз рівня динаміки і структури фінансових результатів.
3.2. Фактори формування балансового прибутку.
3.2.1. Факторний аналіз балансового прибутку.
3.2.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.
3.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.
3.4. Аналіз ділової активності.
ІУ. Аудит фінансових результатів та використання прибутку.
У. Автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку підприємства.
УІ. Заходи по удосконаленню бухгалтерського обліку і отримання прибутку.
Висновки.
Література.
Додатки.

Анотація

Дипломна робота освітлена на - сторінках, і включає таблиць, схем, додатків.
Об’єктом дослідження даної роботи є фінансові результати та використання прибутку, їх облік, аудит, аналіз.
Метою роботи є:
• Ознайомлення з формуванням фінансових результатів і завданням аналізу прибутку;
• Вивчення обліку фінансових результатів та використання прибутку;
• Вивчення сутності аудиту та оцінки фінансових результатів на підприємстві;
• Аналіз балансового прибутку;
• Прибутку від реалізації;
• Аналіз розподілу і використання прибутку;
• Аналіз рентабельності та ділової активності.
Розглянуто облік в умовах автоматизованої обробки даних.
Результатом дипломної роботи є пропозиції по удосконаленню обліку та отримання прибутку.

Вступ

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу.
Про складний фінансовий стан у всіх галузях економіки свідчить значна кількість збиткових підприємств і організацій. Протягом 1998 року понад 50 відсотків підприємств були збитковими. Сума збитків одержаних ними становила 12 млрд.грн. [28].
Одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств є несплата боргових зобов’язань.
Порівняно з початком року дебіторська та кредиторська заборгованість збільшилась в 1,4 рази. Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 1 грудня 1998 року становила відповідно 106,7 млрд.грн. та 148,2 млрд.грн. [28].
Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов’язує підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформації про діяльність підприємства.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності.
Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є об’єктом економічного і фінансового аналізу.
В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є однією із базових дисциплін, знання основ якої обов’язково для всіх спеціалістів, зайнятих у сфері фінансів, обліку, аудиту, управління.
З метою вивчення діючої системи обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу, обрана тема “Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку.
Головним завданням дипломної роботи є:
• Розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результаів та використання прибутку;
• На прикладі ТОВ показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів та використання прибутку;
• Провести фінансово-економічний аналіз та запропонувати заходи по їх вдосконаленню на збільшення прибутку та правильного його використання.
Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку, його постійного вдосконалення, впровадження міжнародного обліку та його автоматизації, проведення аналізу фінансових результатів та використання прибутку.
Основними джерелами інформації фінансових результатів є:
• Баланс (форма № 1);
• Звіт про фінансові результати (форма № 2),
і інші первинні документи товариства.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік та аналіз фінансових результатів" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 31.10.2010 в 21:09. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1847 та скачано 75 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали