Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Право власності на природні ресурси (дипломний проект)Зміст

Вступ
Глава І Історія розвитку природоресурсного законодавства
1.1. У допетровські часи
1.2. Петро I (1696 – 1725р.м.)
1.3. Реформи Катерини II 1782р. (1762 – 1796р.м.)
1.4. Радянський період розвитку природоресурсного права
Глава ІІ Поняття права власності та його види
2.1 Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності
2.2. Форми реалізації права власності
2.3. Право орендаря як речове господарське право
господарського ведення
Глава IІІ Право власності на природні ресурси
3.1. Поняття права власності на природні ресурси
3.2. Ознаки природного об'єкта
3.3. Зміст права власності на природні об'єкти
3.4. Розгляд правової літератури до означеної теми
3.5. Група прав на використання природних ресурсів
Глава IV Ресурсовикористання
4.1. Ресурсовикористання в Україні
4.2. Класифікація ресурсовикористання
4.3. Принципи ресурсокористування
Глава V Стійкий розвиток
5.I. Взаємодія суспільства і природи
5.2. Стійкий розвиток
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

Хочешь знать, почему твои одногруппники совсем не беспокоятся о написании дипломной работы? Все просто - они пользуются услугой диплом на заказ. Это обусловлено высоким качеством дипломной работы, которую пишут настоящие профессионалы своего дела.
Виняткова важливість правового регулювання відносин, зв'язаних з пошуком, розвідкою і видобутком природних ресурсів на сучасному етапі розвитку суспільства не піддається сумніву. Це підтверджується активною законотворчою роботою Верховної Ради України. За кілька минулих років була прийнята безліч законів, що регулюють використання природних ресурсів території нашої країни, її континентального шельфу і виняткової економічної зони. Вступили в дію закони, що регулюють використання всіх основних природних ресурсів: надр, вод, лісів, природних лікувальних ресурсів, об'єктів тваринного світу. За цей же час становлення природоресурсного законодавства Президентом і Урядом України, Міністерствами, державними комітетами й іншими органами державного керування нашої країни було прийнято понад 100 підзаконних нормативних актів, що регулюють відносини в сфері використання природних ресурсів. Приведені цифри не враховують значного масиву нормативних актів природоохоронного законодавства і включають лише ті з них, що регулюють відносини безпосередньо по вилученню природних ресурсів з навколишнього середовища. Активна законотворча робота в цьому напрямку ведеться й у країнах СНД.
Разом з тим, на різних факультетах вітчизняних вузів недостатньо уваги приділяється тенденціям і закономірностям розвитку правового регулювання ресурсних відносин, питанням вивчення природоресурсного законодавства. Як і багато десятиліть назад, питанням надрокористування, лісокористування, водокористування, використання об'єктів тваринного світу і природних лікувальних ресурсів у навчальних курсах навіть ведучих юридичних вузів України приділяється навряд чи більш 15 – 20 відсотків часу, що відводиться для вивчення екологічного чи земельного права. Природоресурсне право, у кращому випадку, розглядається як їх подотрасль, а те і як сукупність правових інститутів.
Значущість обсягу нормативного матеріалу і зацікавленість українського суспільства в дослідженні проблем правового регулювання відносин ресурсокористування представляються очевидними. Комплексний аналіз окремих груп ресурсних відносин, виявлення їх загальних і особливих рис, відшукання специфіки методу, механізму правового регулювання як складових елементів правового режиму ресурсокористування можуть дозволити за деревами поресурсних галузей законодавства побачити зростаючий ліс природоресурсного права. Вивченню питань прав власності на природні ресурси і присвячена дійсна дипломна робота.
Об'єктом дослідження теми моєї дипломної роботи є право власності на природні ресурси у нашій країні і похідні від нього права.
Предметом дослідження даної теми є правовідносини, що виникають у зв'язку з реалізацією права власності, похідних від нього прав.
Мета роботи – вивчити тему “Право власності на природні ресурси”.
Задачі дослідження:
1. Вивчити навчальну літературу, яка визначає право власності на природні ресурси та його види;
2. Дослідити форми реалізації даних прав;
3. Провести порівняльний аналіз цих форм щодо обсягу та характеру;
4. Дослідити законодавство України в частині реалізації прав власності на природні ресурси.
Структура та зміст даної дипломної роботи зумовлена поставленими метою та задачами. Робота складається з:
– Вступу;
– п’яти глав
– висновку
– списку літератури;

Список літератури

1.Конституція України 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – 141Ст.
2.ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ \\( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 24, ст.189 )( Вводиться в дію Постановою ВР N 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, ст.190 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1990-III ( 1990-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.390
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )
3.КОДЕКС УКРАЇНИ Про надра\\( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340 )( Вводиться в дію Постановою ВР N 133/94-ВР від 27.07.94,
ВВР 1994, N 36, ст.341 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2665-III ( 2665-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 50, ст.262
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1025-IV ( 1025-15 ) від 09.07.2003 )
4.ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003
N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )
5.Лісовий кодекс України ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99 )( Вводиться в дію Постановою ВР N 3853-12 від 21.01.94,ВВР 1994, N 17, ст.100 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79
N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000,
ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121
N 1492-III ( 1492-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.157
N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.258
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )
N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )
6.ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 )( Із змінами, внесеними згідно із ЗаконамиN 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 )
7.З А К О Н У К Р А Ї Н И Про власність ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 20, ст.249 )
8.ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
9.З А К О Н У К Р А Ї Н И Про нафту і газ ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 50, ст.262 )
10.Конвенция об открытом море (1958); Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (1958); Конвенция о континентальном шельфе (1958) // 11.Сборник международных соглашений и законодательных актов СССР по вопросам мореплавания. – М.: Гидрографическое управление, 1971.
12.Постанова Ради Міністрів СРСР від 11 січня 1974 р. № 24 " Про затвердження Положення про охорону континентального шельфу СРСР"// СП СССР. -1974. -№3. -Ст. 18.
13. Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1192.
14. Булгаков М.Б. Ялбулганов А.А. Российское природоохранное законодательство XI – начала XX веков. – М.: Изд-во «Легат», 1997, 377с.
15. Неволин К.А. История российских гражданских законов.Т.4. – Спб., 1858, 452с.
16. Победоносцев К. Курс гражданского права.Ч.1. Вотчинные права. – Спб., 1883, 611с.
17. Колбасов О.С. Экология: Политика – право. – М.: Изд-во «Наука», 1976, 361с.
18. Природноресурсовое право и правовая охрана окружающей среды / Под ред. В.В. Петрова. – М.: ЮЛ, 1988
19. Гречко В. В., Зіоменко Ю. І. Констітуційне право на особисту власність – К.: Политвидав України, 1989. – 265 с.
20. Заболотний В. Організаційно-правові основи і особливості функціонування різних форм власності // Політика і час – 1991. – № 13. 317С.
8. 21. Комах Е. Право коллективной собственности в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право – 1997. – №6. – 231С.
22. Майнові права громадян юридичних осіб // Михайленко О. Р. Основи правознавства – К., 1997. – 216С.
23. Правовое регулирование отношений собственности в Украине // Юрид. вестник – 1997. – №1. – 114С.
24. Теплов О.М. Правовые основы предоставления прав пользования недрами // Государство и право, 1995, № 12.
25. Петров В.В. Право государственной собственности на землю, ее недра, воды, леса и другую растительность, животный мир (Общая характеристика) // Сельсько-хозяйственное, природноресурсное законода-тельство и правовая охрана природы: Учебник ( Под ред. Р.Д. Боголепова, И.Ф. Панкратова -М.: Юрид. лит., 198889. -386 С.
26. Раянов Ф.М. Правовая конституция природных объектов в СССР // Выполнение правовых требований охраны окружающей среды в хозяйственной деятельности.-Уфа, 1984. -258С.
27. М.І.Малишко\\Єкологічне право України\\Навчальний посібник., К., 2001., Юридична книга., 390с.
28. Рябов А.А. Охрана права государст-венной собственности на природные ресурсы СССР. -Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. -144 с.
29. Советское уголовное право: Учебник. Часть Общая. - М.: Юрид.лит., 1960. -275 С.
30. Сташис В.В. Хозяйственные престу-пления // Научно-практический коммента-рий Уголовного кодекса УССР. - К.: Политиздат Украины, 1978. - 515С.
31. Советский энциклопедический сло-варь. -М.: Сов. Энциклопедия, 1984.
19.32. Стайнов П. Правовые вопросы защиты природы: ( Пер. с болгарского). -М., 1974. -291С.
20.33. Забельшенский А.А. Основы природо-охранительного права. -Свердловск, 1978. -212С.
21.33. Вовк Ю.А. Советское природо-ресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. - Харьков, 1986. -417С.
22. 34. Трофимов С.В. Преступления в области использования природных богатств. - Сов. уголовное право. Часть Общая.-Киэв: КВШ МВД СССР, 1975. - 363С.
35. Широков В.А. Преступления в области охраны окружающей среды:Учебное пособие. - Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. – 241с.
36. Бринчук М.М. Правова охорона атмосферного повітря. -М.; 1985. -152С.
37. Петров В.В. Право государственной собственности на землю, ее недра, воды, леса и другую растительность, животный мир (Общая характеристика) // Сельсько-хозяйственное, природноресурсное законода-тельство и правовая охрана природы: Учебник ( Под ред. Р.Д. Боголепова, И.Ф. Панкратова -М.: Юрид. лит., 198889. -386 С.
38. Тютекин Ю.И. Природа. Общество. Закон. - Кишинев, - 1976. -187С.
27.Українська радянська енциклопедія. - Київ: Головна редакція УРЕ, 1979. - Т.4. - 560 с.
39. "Предпринимательское право Украины в вопросах и ответах "Учебное
пособие. Харьков.2001 г."Одиссей" Одесская, Национальная юридическая академия. ISBN 966-633-033-4
40. "Аграрное, земельное и экологическое право Украиы."Общие части учебных курсов. Под общ. ред. проф. Погребного.А.А. Учебное пособие. Одесская национальная юридическая вакадемия.Харьков. "Одиссей" 2001 Г. ISBN 966-633-036-9
41. Широков В.А. Преступления в области охраны окружающей среды:Учебное пособие. - Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. - 64 с.
42. Шемшученко Ю.С. Правовые проб-лемы экологии /АН УССР. Ин-т государства и права. - Киев: Наукова думка, 1989. -233 с.

Повна інформація про роботу

проект "Право власності на природні ресурси (дипломний проект)" з предмету "Право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.01.2011 в 11:08. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1448 та скачано 70 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

просто відмінний дипломний проект, сам писав