Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Балансовий прибуток страховика, його склад згідно Закону України “Про страхування”. Фактори росту прибуткуПрибуток страхової компанії являє собою фінансовий результат (вартісну оцінку підсумків господарювання) її діяльності за певний звітний період.
Згідно із Законом України «Про страхування» балансовий прибу¬ток страховика складається з прибутку від страхової діяльності, при¬бутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів, при¬бутку від інших операцій.
Прибуток від страхової діяльності (крім стра¬хування життя і медичного страхування) обчислюється як різниця між доходами від страхової діяльності та витратами страховика на надання страхових послуг.
де ЗП – зароблені страхові премії за договорами страхування і перес¬трахування;
КП – комісійні винагороди за перестрахування;
ВП – частки страхових виплат, сплачені перестраховиками;
ПЦР – повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів;
ПТР – повернуті суми з технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій;
ВС – виплати страхових сум та страхових відшкодувань;
ВЦР – відрахування в централізовані страхові резервні фонди;
ВТР – відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій;
ВВС – витрати на ведення справи.
Згідно із Законом України «Про страхування» величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від сум надходжень страхових премій з відповідних видів страхування в кожному з трьох кварталів періоду, який передує цій звітній даті, і обчислюється у такому порядку:
• сума надходжень страхових премій у першому кварталі цього пе¬ріоду множиться на 1/4;
• сума надходжень страхових премій у другому кварталі множить¬ся на 1/2;
• сума надходжень страхових премій в останньому кварталі мно¬житься на 3/4;
Одержані добутки додаються.
Суму заро¬блених страхових премій можна визначити за формулою:
де РНП ПОЧ – резерв незаробленої премії на початок звітного періоду;
СП – страхові премії, що надійшли у звітному періоді;
ПП – страхові премії, передані перестраховикам;
РНП КІН – резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду.
Повна інформація про роботу

конспект "Балансовий прибуток страховика, його склад згідно Закону України “Про страхування”. Фактори росту прибутку" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:29. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 748 та скачано 34 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали