Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Оподаткування страхових компаній України податком на прибутокЗвільняється від оподаткування валовий дохід страхових компаній, пов'язаний зі страхуванням життя фізичної особи, що передбачає страхову виплату в разі таких страхових випадків:
• смерть застрахованої особи;
• рішення суду про оголошення застрахованої особи померлою;
• дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування або досягнення нею віку, визначеного договором страху¬вання.
Прибуток, отриманий з інших джерел (відсотки за депозитними рахунками, реалізація основних фондів і нематеріальних активів тощо) оподатковується за ставкою 30%.
Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, страховики складають податкову декла¬рацію за звітний квартал і подають до Державної податкової адмініст¬рації. Протягом кварталу (до 20 числа другого і третього місяців ква¬рталу) вони сплачують авансові внески до бюджету (за підсумками першого і другого місяців кварталу). Авансові внески страховик роз¬раховує самостійно без складання податкової декларації. Штрафні санкції за відхилення розмірів спла¬чених внесків від розмірів внесків, перерахованих за результатами звіт¬ного кварталу, не застосовуються. Подання бухгалтерської звітності передбачено лише за результатами діяльності страховика за рік (не пізніше 15 лютого року, що настає за звітним).
Якщо за наслідками перевірки податковим органом виявлено випадки арифметичних помилок або описок, що призвели до заниження суми податку, але не більш як на 5 % загальних зобов'язань, платника подат¬ку щодо сплати останнього за період, який перевіряється, керівник від¬повідного податкового органу може прийняти рішення про незастосування фінансових санкцій у вигляді штрафів до такого платника пода¬тку. Прийняте рішення керівником податкового органу не звільняє платника податку від зобов'язань щодо сплати пені.
Повна інформація про роботу

конспект "Оподаткування страхових компаній України податком на прибуток" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:30. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 930 та скачано 44 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали