Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Управліня власним капіталом на підприємствіЗміст

Вступ
1. Економічна сутність капіталу. Класифікація капіталу
2. Статутний капітал як основне джерело власного капіталу
3. Управління формуванням власного капіталу підприємства
4. Аналіз формування власного капіталу ВАТ „Ярослав”
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Вступ

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.
Для управління власним капіталом бухгалтерський облік покликаний забезпечувати користувачів інформацією про:
1) кількість засновників, їх частку у статутному капіталі;
2) повноту та своєчасність відображення в бухгалтерському обліку операцій з пайовим капіталом;
3) забезпечення страхування найбільш ризикових видів діяльності;
4) сутність залежності підприємства від залучених джерел фінансування;
5) формування додатково вкладеного капіталу;
6) наявність та рух нерозподіленого прибутку.
Проблемі підвищення ефективності формування і використання капіталу завжди приділялась увага з боку вчених економістів, практиків, особливо в умовах переходу економіки до ринкових методів господарювання. Зокрема можна відмітити роботи Ю.Брігхема, О.Терещенка, І.Бланка, Г.Савицької, Г.Кірейцева та інших.
Незважаючи на значну кількість публікацій, які висвітлюють окремі аспекти проблеми управління капіталом, дослідження цього процесу, його сутності, особливостей, факторів, що впливають на здійснення управління капіталом, особливо на конкретному підприємстві вимагають подальшої розробки.
Подальший розвиток систем та механізмів управління капіталом потребує поглиблення теоретичних досліджень цієї найважливішої для фінансового менеджменту категорії і, в перше чергу, - всебічного бачення визначаючих суттєвих характеристик капіталу.
На ефективність використання власного капіталу суттєво впливає його структура та політика управління власними фінансовими ресурсами. Така політика має забезпечувати високу економічну рентабельність власного капіталу підприємства.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Управліня власним капіталом на підприємстві" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.10.2010 в 22:54. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1270 та скачано 55 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали