Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Розрахунок фондів часу роботи обладнання і робітників (наскрізна задача)Зміст

ВСТУП........................3
ВИХІДНІ ДАНІ.................5
1. Обґрунтування типу виробництва і методу організації виробничого процесу......6
2. Розрахунок фондів часу роботи обладнання і робітників.............................10
3. Розрахунок партії деталей.......11
4. Визначення трудомісткості річної програми дільниці..................................12
5. Розрахунок кількості основного технологічного обладнання та його завантаження............13
6. Характеристика основних фондів дільниці.....................................................15
7. Розрахунок чисельності працюючих на дільниці.............................16
8. Розрахунок вартості матеріалів на деталь............................18
9. Розрахунок енергопотреби дільниці...............................19
10. Розрахунок фонду оплати працюючих дільниці...............................21
11. Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання..............24
12. Розрахунок кошторису цехових витрат................25
13. Розрахунок калькуляції собівартості деталі....................26
14. Техніко-економічні показники роботи дільниці.........27
ВИСНОВОК...............29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................31

Вступ

У ринкових умовах господарювання окремі функції керування підприємством істотно міняються. Наприклад, розглянемо таку розповсюджену функцію, як планування. Планування необхідне завжди, щоб нормальна діяльність підприємства не була порушена ходом майбутніх подій. Відбувається лише зміна домінант. Ринок, а не Держплан і Міністерство, тепер повинне визначати, "що потрібно і скільки потрібно зробити", а план - "як потрібно зробити, щоб досягти найкращих результатів".
Це значить, що план повинний відповідати вимозі передбачення. Іншими словами, план підприємства повинний бути адаптивним. Адаптація плану повинна стати ключовою умовою планування, але не перетворюватися в його основну мету.
Виробничий процес – це сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці
Виробничий процес та окремі його операції мають бути раціонально організовані в просторі і часі. Для цього за проектування та організації виробничого процесу слід дотримуватися певних принципів. До таких принципів належать: спеціалізація, пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність. Принцип спеціалізації означає обмеження різноманітності елементів виробничого процесу, передусім зменшення номенклатури продукції, яка виготовляється на кожній ділянці підприємства, а також різновидів виробничих операцій, що виконуються на робочих місцях.
Мета – виконати розрахунки з питань організації, планування та економічного обґрунтування дільниці механічної обробки деталі.
Для досягнення мети в наскрізній задачі поставлено і вирішено наступні завдання:
- знайти розмір партії деталей;
- визначити трудомісткість річної програми,
- визначити кількість основного технологічного обладнання, чисельність працюючих;
- знайти відсоток витрат на утримання та експлуатацію обладнання; відсоток цехових витрат;
- визначити собівартість деталі.

  

Повна інформація про роботу

розрахункова робота "Розрахунок фондів часу роботи обладнання і робітників (наскрізна задача)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.02.2011 в 11:25. Автором даного матеріалу є Марина (maryna1990@rambler.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 772 та скачано 72 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Марина...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали