Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Бюджетна система

Бюджетна система - методичні вказівки для виконання практичних завданьУривки

Тема 1. Соціально-економічна сутність, призначення та роль бюджету.

План семінарського заняття:

1. Зміст і призначення державного бюджету.
2. Роль держбюджету в соціально-економічному розвитку держави.
3. Бюджетний дефіцит і джерела його покриття.

Функції держави - визначальний чинник формування бюджету. Багатогранність бюджету як суспільного явища, його економічний та матеріальний зміст і форма прояву.
Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об’єктивна тенденція зростання бюджетної цнтралізації ВВП , чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов’язані з формуванням бюджету та способи їх вирішення. Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її реформування в Україні.
Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура дохідної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Стан бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків; перевищення доходів над видатками; бюджетний дефіцит. Форми перевищення доходів над видатками: бюджетні резерви, бюджетний надлишок, бюджетний профіцит. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела покриття, наслідки.
Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки та місце у системі державних фінансів. Бюджетні потоки та управління ними.
Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі. Бюджет у сис¬темі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку, сфера поширення бюджетного фінансування. Бюджетні асигнування як мультиплікатор економічного зростання. Бюджет у системі фінансового регулювання, його визначальна роль у су¬купності економічних методів управління економікою. Інстру¬менти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.

  

Повна інформація про роботу

методичка "Бюджетна система - методичні вказівки для виконання практичних завдань" з предмету "Бюджетна система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.09.2010 в 16:59. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1937 та скачано 98 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали