Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Маркетингова товарна політикаЗміст

1. Класифікація товарів і асортиментна політика.
2. Розроблення нового товару.
3. Життєвий цикл товару.
4. Якість і конкурентоспроможність товару.
5. Товарні знаки й упаковка.

Ключові поняття:
• товар
• модернізований товар
• товар за задумом
• товар ринкової новизни
• товар у реальному виконанні
• піонерний товар
• товар з підкріпленням
• ЖЦТ
• товари споживчого попиту
• “петля якості”
• товари промислового попиту
• якість товару
• товари повсякденного попиту
• сертифікація
• товари особливого попиту
• конкурентоспроможність товару
• товари пасивного попиту
• корисність
• “важкі діти”
• ціна споживання
• “зірки”
• товарна марка
• “дійні корови”
• фірмове ім’я (логотип)
• “собаки”
• товарний образ
• товарний асортимент
• фірмовий знак
• товарна номенклатура
• товарний знак
• вид товару
• упаковка
• асортиментна група
• тара
• асортиментна позиція
• етикетка
• широта асортименту
• вкладиш
• глибина асортименту
• штрих-код
• насиченість асортименту
• гармонійність асортименту
• новий товар
• модифікований товар

Уривки

Розглядаючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях:

1. Товар за задумом – відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що її отримає споживач при його використанні.
2. Товар у реальному виконанні – товар сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями й характеристиками.
3. Товар із підкріпленням – надання додаткових послуг і вигод (надання кредиту, гарантії, доставка, монтаж, після продажне обслуговування).
Товарний ринок складається з двох великих груп: споживчі товари і послуги; товари та послуги промислового призначення.

Формуючи товарну політику, підприємство неодмінно повинно працювати над оновленням асортименту й виведенням на ринок нових товарів.

Ваш бизнес расширяется? В таком случае Вам необходим международный товарный знак для компании. Он поможет защитить Вашу компанию от недобросовестных конкурентов на иностранных рынках. Компания по регистрации и обслуживании товарных знаков http://www.tm-ok.ru/ «Росзнак» заботится о том, чтобы Вы, получили всю необходимую информацию о процессе регистрации, его стоимости, сроках и других деталях.

З життєвим циклом товару пов’язують концепцію, що характеризує збут продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту впровадження товару на ринок до його вилучення з продажу. Автором концепції ЖЦТ став відомий економіст Теодор Левіт, який оприлюднив її в 1965 році. Суттєво доопрацював концепцію з позицій вивчення конкурентоспроможності товару на ринку Ф.Котлер.

В основу концепції ЖЦТ покладена залежність продажу конкретного товару від функції часу. Зображуючи цю залежність кривою, розміщеною в системі координат, по осі ординат відкладають кількісні показники обсягів продажу і прибутку від реалізації, а по осі абсцис – часові показники

Адаптуючи закордонний досвід до практичної маркетингової діяльності українських фірм, можна рекомендувати їм наступні принципи формування асортименту:

1) функціональний – підкреслюються основні призначення продукції (для харчування, для відпочинку);
2) мотивувальний – товари групуються за споживчими перевагами і призначенням (дитячі товари, навчальні посібники);
3) збутовий – товари групуються за місцем у системі розподілу і місцем продажу (продаж в універсамі, універмазі, за каталогами, зразками, за допомогою телемагазинів);
4) ціновий – товари групуються за ціною продажу (дешеві, дорогі, однієї цінової лінії).
Розробка та реалізація ефективної товарної політики вимагають дотримання двох таких вимог:
1) чіткого уявлення про стратегічні цілі діяльності підприємства; ясного уявлення про можливості фірми та їх відповідність ринковим запитам;
2) доброго знання ринку та його вимог.

Повна інформація про роботу

лекція "Маркетингова товарна політика" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 09.11.2010 в 15:40. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 918 та скачано 79 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...