Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів (ВАТ "Славутич")Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи та проблеми аналізу ефективності використання виробничих ресурсів.
1.1. Показники ефективності використання виробничих ресурсів як обєкт аналізу
1.2. Проблеми аналізу ефективності ефективності використання виробничих ресурсів.
1.3. Характеристика діяльності ВАТ „Славутич” за 2004-2006 роки.
Розділ 2. Методика аналізу ефективності використання виробничих ресурсів
2.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу
2.2. Напрямки аналізу виробничих ресурсів підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2.4. Аналіз впливу ефективності використання на діяльність підприємства.
2.5. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних фондів підприємства
2.6. Аналіз впливу ефективності використання основних фондів на обсяг випуску продукції
2.7. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
2.8. Аналіз впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг випуску продукції
Розділ 3. Шляхи та резерви підвищення ефективності використання виробничих ресурсів
3.1. Резерви збільшення використання виробничих ресурсів
3.2. Шляхи та напрямки підвищення ефективності використання виробничих ресурсів
Висновки.
Література.
Додатки.

Вступ (уривки)

За останні роки опубліковано достатньо робіт, присвячених проблемам аналізу оцінки ефективності підприємств в нових умовах. Розвитку теорії та практики економічного аналізу діяльності підприємства, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких зарубіжних вчених-аналітиків, як: А.Ф.Аксененка, С.Б.Барнгольц, Л.А.Бернстайн, М.В.Козлова, Ж.Рішара, Н.А.Русака, В.І.Стражева, А.Д.Шеремета та інших. Серед вітчизняних учених ця проблема знайшла відображення в працях В.П.Завгороднього, І.І.Каракоза, Б.М.Литвина, Є.В.Мниха, П.Я.Поповича, І.Д.Фаріона, Р.В.Федоровича, М.Г.Чумаченка, С.І.Шкарабана та інших.
Однак наукових робіт, присвячених комплексному дослідженню проблем теорії та практики економічного аналізу з урахуванням забезпечення вимог корисності та підвищення рівня його функціональних якостей, недостатньо.
Отже, вищенаведене розкриває актуальність обраної теми курсової роботи, яка має назву “Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів”.
Метою курсової роботи є аналіз показників ефективності використання виробничих ресурсів та виявлення найраціональніших шляхів підвищення ефективності їх використання.
Отже, основними завданнями даної курсової роботи є:
1) обґрунтування системи показників для аналізу ефективності використання виробничих ресурсів з урахуванням сучасних потреб управління;
2) з'ясування методики аналізу показників ефективності використання виробничих ресурсів;
3) визначення шляхів підвищення ефективності використання виробничих ресурсів;
4) проаналізувати ефективність використання виробничих ресурсів на – ВАТ „Славутич”
Відповідно до завдань курсової роботи побудована її структура, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
Таким чином, з’ясувавши актуальність теми курсової роботи, визначивши її мету, охарактеризувавши завдання курсової роботи, її структуру, перейдемо до розгляду основних частин курсової роботи.
Требуются услуги по по перевалке зерновых культур и сыпучих грузов? Компания OREXIM занимается торговлей маслом подсолнечным, маслом соевым, мелассой свекловичной, жмыхом, шротом подсолнечным и зерновыми на мировом рынке. На http://orexim.com.ua/ можно найти полный перечень услуг группы компаний OREXIM.

Уривки

Розрахунки проведемо способом абсолютних різниць. Розрахуємо вплив зміни структури основних фондів (питомої ваги активної частини фондів у їх середньорічній вартості) як добуток відхилення питомої ваги на базове значення віддачі активної частини основних фондів (машиновіддачі). Визначимо вплив зміни віддачі активної частини фондів (машиновіддачі) як добуток відхилення машиновіддачі на питому вагу активної частини основних фондів у звітному періоді.
Сумарний вплив зміни структури основних фондів та їх машиновіддачі
повинен дорівнювати абсолютному відхиленню фондовіддачі основних фондів.
Для аналізу ефективності використання основних виробничих фондів ВАТ „Славутич” складемо наступну таблицю (таблиця 2.2).

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів (ВАТ "Славутич")" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.03.2013 в 10:53. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2575 та скачано 225 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

відмінна курсова на 71 сторінку


Подібні матеріали