Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Аудит балансу в відкритому акціонерному товаристві «Прикордонник»Зміст

Вступ…...3
Розділ 1. Законодавчо - нормативні та теоретичні аспекти аудиту балансу..5
1.1 Законодавчо - нормативні аспекти аудиту балансу.…..….5
1.2 Теоретичні аспекти аудиту балансу… ..…..8
Розділ 2. Організаційно - економічна характеристика ВАТ «Прикордонник» та визначення основних зон ризику при проведенні аудиту..…14
2.1 Організаційно - економічна характеристика ВАТ «Прикордонник»14
2.2 Оцінка суттєвості та загальний ризик для підприємства…..21
Розділ 3. Аудит балансу ВАТ «Прикордонник» 29
3.1 Переддослідна стадія аудиту балансу.29
3.2 Зміст процесу аудиту балансу..33
3.3 Формування аудиторського висновку та оформлення звіту з аудиту балансу….41
Розділ 4. Шляхи удосконалення аудиту балансу ВАТ «Прикордонник»....47
Висновки …50
Список використаних джерел…53
Додатки.55

Вступ

Одним з найважливіших елементів фінансової звітності підприємства є баланс. Складання його у відповідності до вимог законодавства, відображення достовірної і повної інформації – це обов’язок кожного суб’єкта господарської діяльності. А підтвердження достовірності даних балансу – це завдання незалежного аудитора. У зв’язку з цим тема курсової роботи є актуальною.
Метою написання даної курсової роботи є висвітлення питань з обраної теми на основі дослідження конкретного підприємства, а саме: аудит балансу ВАТ «Прикордонник».
Завданнями виконання курсової роботи є:
• вивчення законодавчих і нормативних актів, спеціальної літератури стосовно аудиторської діяльності в Україні;
• критична оцінка практики аудиторських фірм у здійсненні аудиту;
• оцінка можливостей застосування зарубіжного досвіду у національній практиці аудиту;
• засвоєння елементів методики наукових досліджень, пошуку шляхів вдосконалення аудиторської діяльності.
Предметом дослідження курсової роботи є вивчення організації та методичних аспектів аудиту балансу підприємства. Об’єктом дослідження є проведення аудиту балансу в ВАТ «Прикордонник».
Теоретичною базою курсової роботи є роботи таких авторів як Бутинець Ф. Ф., Давидов Г. М., Кужельний М. Β, Кулаковська Л. П. та Піча Ю. Β., Усач Б. Ф. та інших.
Перший розділ курсової роботи буде присвячений висвітленню законодавчо-нормативної та теоретичної бази стосовно складання балансу і проведення його аудиту.
В другому розділі курсової роботи дана організаційно-економічна характеристика ВАТ «Прикордонник», а також визначено рівень суттєвості та аудиторського ризику для проведення аудиту балансу цього підприємства.
Третій розділ курсової роботи містить у собі характеристику процесу аудиту балансу. На основі законодавчо-нормативних актів, фактичних даних первинної, зведеної документації та звітності ВАТ «Прикордонник» розкриваються етапи, порядок і зміст аудиторської перевірки, висвітлюються недоліки, помилки та ін. Результати досліджень оформлено робочими документами аудитора, а також аудиторським висновком.
В четвертому розділі курсової роботи буде визначено можливі шляхи удосконалення аудиту балансу і викладено свої пропозиції та рекомендації.
Ви - жінка, і прагнете бути щасливою? У такому випадку відеопортал Талії Радченко - Ваш шанс стати кращою. Мета даного проекту - допомагати жінкам не тільки бути красивою, але і набути впевненості в собі, стати гармонійною особистістю. Почніть змінювати себе прямо зараз, вступивши до "Клубу красивих жінок".

Уривки

Метою аудиторської перевірки балансу є підтвердження його достовірності і відповідності чинному законодавству. Тому аудитор повинен обрати таку методику проведення аудиту, щоб зібрати якомога більше доказів для висловлення своєї думки щодо достовірності даних балансу.
Для того, щоб аудитор був упевнений у правильності складання бухгалтерського балансу можна запропонувати наступне.
Після проведення звірки з даними Головної книги і балансом попереднього звітного періоду треба дослідити усі відхилення, які були знайдені, знайти причини невідповідності. Для того, щоб впевнитися, що баланс був складений на основі даних Головної книги, можна запропонувати аудитору спробувати скласти баланс самому. Тобто на основі даних Головної книги, або при необхідності облікових регістрів, занести суми у форму № 1, скласти пробний баланс. Потім треба порівняти його з тим, що наданий підприємством.
Якщо баланс, складений аудитором з дотриманням усіх вимог законодавства, буде співпадати з балансом, складеним головним бухгалтером, то це буде ще одним доказом для підтвердження повноти, достовірності і відповідності чинному законодавству інформації, що відображена у балансі підприємства, що перевіряється.
Пробний баланс аудитора можна скласти у вигляді таблиці , де :
1. у першій графі будуть відображені статті балансу (відповідно до форми № 1-м);
2. друга графа – коди рядків відповідно до статей балансу;
3. третя графа – це інформація балансу, що надається підприємством;
4. четверта графа – аудитор вказує номери рахунків, залишки яких треба відображати відповідно до законодавства у тій чи іншій статті;
5. п’ята графа – відображуються суми залишків по рахунках, вказаних у графі 4;
6. шоста графа необхідна для знайдених відхилень від сум балансу, наданого підприємством.
Таким чином аудитор дізнається чи за правилами бухгалтер підприємства, що перевіряється, складає баланс. І у разі виявлення відхилень буде видно яких помилок він припустився.
Також можна запропонувати аудитору при проведенні аудиторської перевірки скористатися досвідом закордонних фахівців. Як вже було зазначено, закордонні аудитори використовують цикли господарських операцій, у які об’єднують групи рахунків бухгалтерського обліку.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Аудит балансу в відкритому акціонерному товаристві «Прикордонник»" з предмету "Організація та методика аудиту". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 15.03.2013 в 20:27. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2390 та скачано 180 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

відмінна курсова на 57 сторінок, детальний анализ аудиту компанії