Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Ремонт електрообладнання автомобіля ЗИЛ-130Зміст

Вступ
1. Перспективи розвитку автотранспорту в Україні
2. Коротка характеристика автомобіля ЗИЛ-130
3. Призначення та загальна характеристика електрообладнання автомобіля
4. Технічне обслуговування системи електрообладнання автомобіля ЗИЛ-130
5. Безпека праці під час технічного обслуговування та ремонту автомобіля ЗИЛ-130
5. Охорона навколишнього середовища
Висновок
Література

Вступ

Суспільно-економічні зміни, що відбуваються в народному господарстві України знаходять всій відбиток і на автомобільному транспорті. За останні роки досягнута збалансованість між попитом і пропозицією транспортних послуг. Таке положення обумовлене удосконаленням правових відносин, а саме, надання підприємствам повної свободи при укладанні договорів з замовниками. Застосування договірних цін забезпечила транспортникам рентабельність, що сприяло пожвавленню перевозок і покращенню матеріально-технічного оснащення транспортників.
Транспорт є найважливішим чинником ефективного розвитку економіки. Становлення ринкових економічних відносин підсилює цю роль транспорту, тому що при його особистій участі формуються регіональні товарні ринки. Стає більш актуальною головна задача транспорту - прискорення обороту матеріальних цінностей, доставки готової продукції, перевезення людей. Тому що це прямо торкається економічних інтересів як виробників, так і споживачів.
Автомобільний транспорт займає значне місце в пасажирських і вантажних перевезеннях. Так, по обсязі перевезень вантажів він стабільно перевершує залізничний транспорт у 4,5-5 разів, а по обсязі перевезень пасажирів - у 5-6 разів. Автомобільний транспорт домінує у вантажних перевезеннях на короткі відстані (середня відстань перевезення 1 т вантажів - близько 20 км), від дверей - до дверей, забезпечуючи при цьому практично повну гарантію схоронності вантажу, терміновість і надійність перевезень. Численні автотранспортні підприємства мають досить повно укомплектовану виробничу базу і розгалужену мережу інфраструктурних об'єктів: автовокзалів, автостанцій, транспортно-експедиційних підприємств, терміналів і т.п..
Разом з тим, автомобільні дороги України не відповідають європейським стандартам за багатьма показниками, зокрема таким як: швидкість пересування, навантаження на вісь, забезпеченість сучасними дорожніми знаками і розміткою, необхідною кількістю пунктів технічної і медичної допомоги, харчування і відпочинку, заправлення паливом і мастилом , телефонного зв'язку й ін. Практично відсутні дороги 1 категорії з багаторядним рухом на високих швидкостях. Значного поліпшення вимагає матеріально-технічна база організацій, що здійснюють розвиток і обслуговування автомобільної транспортної мережі.
В процесі експлуатації автомобіля в результаті дії на нього цілого ряду чинників (дія навантажень, вібрацій, вологи, повітряних потоків, абразивних часток при попаданні на автомобіль пилу і бруду, температурних дій і т. п.) відбувається безповоротне погіршення його технічного стану, пов'язане із зношуванням і пошкодженням його деталей, а також зміною ряду їх властивостей (пружності, пластичності і ін.).
Зміна технічного стану автомобіля обумовлена роботою його вузлів і механізмів, дією зовнішніх умов і зберігання автомобіля, а також випадковими чинниками. До випадкових чинників відносяться приховані дефекти деталей автомобіля, перевантаження конструкції і тому подібне.
Основними причинами зміни технічного стану автомобіля, що постійно діють, при його експлуатації є зношування, пластичні деформації, втомні руйнування, корозія, а також фізико-хімічні зміни матеріалу деталей (старіння), дорожні умови (технічна категорія дороги, вигляд і якість дорожнього покриття, ухили, підйоми - спуски, радіуси закруглень дороги), умови руху (інтенсивний міський рух, рух по заміських дорогах), кліматичні умови (температура навколишнього повітря, вологість, вітрові навантаження, сонячна радіація), сезонні умови (пил влітку, грязь і волога восени і весною), агресивність довкілля (морське повітря, сіль на дорозі в зимовий час, що підсилюють корозію), а також транспортні умови (завантаження автомобіля).
Аби забезпечити працездатність автомобіля протягом всього періоду експлуатації, необхідно періодично підтримувати його технічний стан комплексом технічних дій, які залежно від призначення і характеру можна розділити на дві групи: дії, направлені на підтримку агрегатів, механізмів і вузлів автомобіля в працездатному стані протягом найбільшого періоду експлуатації; дії, направлені на відновлення втраченої працездатності агрегатів, механізмів і вузлів автомобіля.
Комплекс заходів першої групи складає систему технічного обслуговування і носить профілактичний характер, а другий - систему відновлення (ремонту), например можно купить оцинкованную проволоку.
Для підтримки рухливого складу автомобільного транспорту в технічно справному стані, необхідному для нормальної експлуатації, у нас в країні прийнята планово-запобіжна система технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Суть цієї системи полягає в тому, що технічне обслуговування здійснюється за планом, а ремонт - по потребі.
Мабуть, сьогодні в світі не знайдеться жодного фахівця в галузі експлуатації, який би стверджував, що ремонт машин є економічно невигідним і недоцільним.

Висновок

Аналізуючи курсову роботу, можемо зробити висновок, що застосування ТО та ремонту автомобілів за технічним станом потребує широкого впровадження:
засобів і методів технічної діагностики.
цифрових ЕОМ для оцінки і прогнозування технічного стану елементів, а також для збирання і обробки статистичної інформації про надійність автомобілів.
Створення на підприємствах спеціальних підрозділів, які виконують роботи щодо оцінки і прогнозування технічного стану автомобілів і приймають рішення про допуск його до експлуатації або призначення необхідних заходів.
Застосування потокового методу ТО та ремонту автомобілів за технічним станом дасть змогу повніше використовувати індивідуальні можливості елементів автомобіля, а також удосконалювати конструкції новостворюваних моделей автомобілів, підвищить ефективність роботи підприємства і дозволить завоювати велику частку ринку транспортної продукції, чим до впровадження заходів.

Література

1. Бураев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учеб. Дне студентов высших учебных заведений / Ю.В. Бураев – М.:Академия 2004.-288с.
2. И.Д. Ландсберг Л.З. Соколин В.Н. Каманин, Ремонт электрооборудования автомобилей / И.Д. Ландсберг Л.З. Соколин В.Н. Каманин В.Н.-М.:Транспорт.1981.-317 с., ил.
3. Крамаренко Г.В., Барашков И.В., Техническое обслуживание автомобилей: Учебник для автотранспортных техникумов. – М.: Транспорт, 1982.-368с.,ил.
4. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003 ./М.:НЦЭНАС, 2004 .-168с.
5. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей: Учебник для автотранспортных техникумов. – М.: Транспорт, 1990. – 256с.,ил.,табл.
6. Чернецкий Ю.Ф., Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию: Учеб. Пособие для вузов/ Чернецкий Ю.Ф.-М.:Лесная промышленность, 1983.-136.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Ремонт електрообладнання автомобіля ЗИЛ-130" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.04.2011 в 16:36. Автором даного матеріалу є santifik. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3754 та скачано 168 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

santifik...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали