Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Інші реферати

Оформлення рефератів та курсових робіт по ДСТУЗміст

Вступ 3
Оформлення курсових робіт та рефератів по дсту 4
Висновок 5
Перелік використаної літератури 6

ВСТУП

Охорона природи – одна з найважливіших проблем сучасності. В нашій країні вона стала загальнодержавним завданням, що відображено в Конституції України, в багатьох постановах , законах про охорону природи та інших нормативних актах.
Як система державних і суспільних заходів по збереженню, раціональному використанню і відновленню природних ресурсів охорона природи стала особливо значимою ще за часів СРСР в 70-80ті роки ХХ ст.
З ростом урбанізації збільшилась кількість бажаючих відпочити в мало зміненій природній обстановці. При цьому різко зросла потреба в рекреаційних площах і паралельно виникла проблема збереження багатьох цінних об’єктів природи.
Удосконалення системи охоронних територій – безперервний і багатогранний процес. Він проявляється не тільки в розширенні площ, покрашенні територіальної структури окремих природоохоронних об’єктів чи поповненні їх сітки, але і в пошуку нових форм територіальної охорони природи.
Можливості розширення мережі заповідних територій на Україні обмежені, так як великий відсоток території вже використовуються для сільськогосподарських і промислових потреб. [2,3]

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ ПО ДСТУ

Курсові роботи друкуються, або пишуться від руки на аркушах паперу формату А-4. Курсова повинна включати:
1. титульний лист;
2. зміст;
3. вступ;
4. 3-4 головних розділи в яких повинні міститися підрозділи;
5. висновок;
6. перелік використаної літератури;
Відступи при друку курсової повинні бути 2 см зверху і знизу аркуша, зліва – 3 см, а справа – 1 см. Відступ на абзац повинен дорівнювати 5-ти символам або 1,5 см. Нумерація сторінок повинна починатися зі змісту. Титульний лист не нумерується, проте враховується як перша сторінка. Перелік використаної літератури не нумерується.
Вся робота набирається 14 розміром шрифту «Times New Roman». Зміст повинен бути автоматичним, і оновлятися при зміні заголовка. Назви заголовків друкуються великими буквами.
Додатки курсової розміщуються в кінці роботи і сторінки не нумеруються, вказується лише номер додатку. Після кожного розділу, або підрозділу у квадратних дужках розставляються посилання на літературу (лише порядковий номер підручника ).
Перелік літератури повинен мати не менше ніж 5-6 джерел інформації, якщо це курсова, якщо це реферат або доповідь – 2-3.
Після завершення курсова здається на перевірку викладачу у електронному варіанті, або роздрукованою. Після попередньої перевірки, при виявленні недоліків курсова робота повертається студенту на доопрацювання. Якщо недоліків не виявлено (так як у цьому випадку!) робота підписується викладачем і студент допускається до її захисту. Після захисту роботи студенту видається сертифікат якості у вигляді заліку або оцінки у його власну залікову книгу.
Курсова робота передається із покоління в покоління від студентів старших курсів до молодших. [1]

ВИСНОВОК

Заповідна справа це – один із найважливіших напрямків державної екологічної політики. Першочерговими цілями заповідної справи являються збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, підтримка загального балансу і сприяння стійкому розвитку регіонів країни в цілому.
На даний момент стан природно-заповідного фонду України можна вважати незадовільним.
В 1995 році в Софії Україна підписала «Стратегію збереження ландшафтного різноманіття», відповідно цього документу в 1997 році було прийнято «Концепцію збереження біорізноманіття України», а через 4 роки прийнято «Загальнодержавну програму розвитку екологічної мережі до 2015 року».
Згідно цієї програми площа природоохоронних територій державного і регіонального значення повинна зрости з 4% , від загальної площі території України до 10,4%. Кількість національних парків повинна зрости з 1% до 3,9%, природних заповідників відповідно з 0,3 до 0,7%, біосферних заповідників – з 0,3 до 0,5%, всі інші категорії –з 2,4 до 5,3%.[2,4]

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. «Із життєвої практики, або спогади другого курсу»: М.Г. Оплаканський - Одеса «Общага» 2006 р. – 19 с.
2. Заповідники Радянського Союзу: А.Г.Банніков, Д.А. Горін. – М.: 1977р. – 167 с.
3. Охорона навколишнього середовища . С.В. Яковлєв 1998 р. – 254 с.
4. Природні національні парки України : П.Т. Ярошенко, Є.М. Гребенюк, Є.І. Предко – Львів «Вища школа» 1988 р. – 163 с.

  

Повна інформація про роботу

самостійна робота "Оформлення рефератів та курсових робіт по ДСТУ" з предмету "Інші реферати". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.02.2011 в 22:39. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3209 та скачано 82 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали