Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

8 визначень поняття "місія" (підприємства)Зуб А. Т.
Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. — M.: Аспект Пресс, 2002. — 415 с.
Місія (стратегічні установки, призначення) - основна загальна мета організації, чітко виражена причина її існування, її призначення. Формулюється, насамперед, з погляду підвищення соціальної ролі організації. Корпоративна місія (господарська місія, концепція бізнесу) характеризує можливість займатися бізнесом, на який фірма орієнтується з урахуванням ринкових потреб, характеру споживачів, особливостей продукції й наявності конкурентних переваг. Концепція корпоративної місії - надійний елемент ідеологічної бази формування організації.

Виханский О.С.
Стратегическое управление: Учебник. — 2е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.
Місія - це філософія й призначення, сенс існування організації.

Виханский О.С.
Стратегическое управление: Учебник. — 2е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998.— 296 с.
Місія - це сформульоване затвердження щодо того, для чого або з якої причини існує організація, тобто місія розуміється як твердження, що розкриває сенс існування організації, у якому проявляється відмінність даної організації від їй подібних.

Джон Мидцлтон
Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят наиболее влиятельных идей всех времен / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. — 272 с.
Місія (mission) - багато організацій визнали важливість формулювання місії для усвідомлення мети. Теоретично місія повинна відображати сутність організації і її унікальність, а також забезпечувати платформу, на якій організація зможе створювати майбутнє. Пишучі на теми менеджменту іноді називають місію цільовою настановою або стратегічним наміром. Вербалізація місії приймає форму декларації — заяви того, чим займається організація, спираючись на ясне розуміння дійсності. На практиці подібні маніфести рідко виявляються життєздатними, часто являючи собою гул управлінських голосів, не пов'язаних з організаційною дійсністю.

Глоссарий.Ру
Місія організації - філософія й призначення організації, зміст її існування на ринку, відмінність організації від інших організацій. Філософія організації визначає її культуру й соціальні цінності.

Сазерленд Джонатан, Кэнуэлл Дайан
Стратегический менеджмент Ключевые понягия/Пер с англ , Под ред. Е Е Козлова - Днепропетровск Баланс Бизнес Букс, 2005. - 440 с. Місія компанії - це твердження яке в самій лаконічній формі описує, у чому компанія бачить суть своєї діяльності.

Парахина В.Н.
Стратегический менеджмент: учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Мак-сименко, СВ. Панасенко. — М. : КНОРУС, 2005. - 496 с.
Місія - це твердження, що розкриває сенс існування організації, у якому проявляється відмінність даної організації від їй подібних, її можна визначити як призначення організації, визначення її ролі в суспільстві, економіці.

Фатхутдинов Р.А.
Стратегический менеджмент: Учебник. — 7-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2005. — 448 с.
Місія - філософія існування, стратегічна мета, принципове призначення організації, якими вона відрізняється від інших організацій і в рамках яких визначає характер своїх дій. Зміст місії організації:
1) філософія (базові погляди, принципи й цінності, система мотивів),
2) опис сфери діяльності, продукту організації,
3) цілі організації (поточна й стратегічні),
4) характеристика потенціалу й технологій, 5) опис внутрішньої концепції, сильних сторін організації, її конкурентних переваг, перспектив розвитку,
6) характеристика ринку, де працює організація,
7) опис зовнішнього іміджу організації.

Уорд Кит
Стратегический управленческий учет / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2002. — 448 с: ил.
Заява про місії є тією організаційною формою яка дозволяє сформулювати головні цілі компанії й донести їх до кожного (до найманих робітників, акціонерів, споживачів, постачальників і т.д.), хто має справу або просто зіштовхується з компанією.

Веснин В. Р.
Стратегическое управление: Учебник. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 328 с.
Місія поєднує людей, забезпечує гармонію взаємодії фірми із зовнішнім середовищем, допомагає визначити позиції й інтереси у відношенні різних соціальних груп.
Місія визначає виробничий профіль фірми, тобто склад, структуру і якісні характеристики ресурсів, якими вона володіе.

Повна інформація про роботу

конспект "8 визначень поняття "місія" (підприємства)" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.12.2010 в 21:01. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 864 та скачано 43 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали